Her på Hulsøvang 20 skal der bygges et tofamiliehus, som naboer til begge sider er dybt utilfredse med.

Her på Hulsøvang 20 skal der bygges et tofamiliehus, som naboer til begge sider er dybt utilfredse med. Foto: Morten Timm

Viceborgmester:

Hulsøvang-byggeri er på kant med loven

Henrik Klitgaard er ikke umiddelbart indstillet på at tillade tofamiliehus på Rungsted-grunden

Af
Fred Jacobsen

Det kan godt være, at viceborgmester Henrik Klitgaard (R) ønsker et forbud mod et tofamiliehus på Hulsøvang 20 i Rungsted, når sagen skal genbehandles i kommunalbestyrelsen 26. august. Han er nemlig ikke enig med flertallet i, at man - som det blev sagt flere gange på kommunalbestyrelsesmødet 17. juni - ikke kan gøre andet.

Henrik Klitgaard deltog ikke selv i mødet og mener, at hverken plan- eller lovgrundlaget for byggeriet er i orden.

Kræver dispensation

"For det første står der i Byplan 6, stk 2, at grundstørrelsen ved udstykning skal være på minimum 1000 kvadratmeter. Det betyder, at når der skal være et tofamiliehus på grunden, skal den være på mindst 2000 kvadratmeter for at følge bestemmelserne i byplanvedtægten," påpeger Klitgaard.

For at understøtte det, henviser han til § 10 A i Byggeloven, hvor man kan læse, at "når der opføres mere end eet enfamiliehus til helårsbeboelse på en ejendom, skal bebyggelsen opføres og anbringes således, at hver boligenhed med tilhørende grundareal kan udstykkes til en selvstændig ejendom med lovlig vejadgang."

Klitgaard er derfor af den opfattelse, at byggeriet kun kan tillades, når der samtidigt gives dispensation fra bestemmelsen i Byplan 6.

Det har også forarget viceborgmesteren, at han i Ugebladet måtte læse, at forvaltningen over for bygherren har tilkendegivet, at han kan få tilladelse til at bygge huset på 188 kvadratmeter i to etager på Hulsøvang-grunden, der er på 1260 kvadratmeter. Blandt andet, fordi han for bare et par uger siden spurgt forvaltningen, om der er givet byggetilladelse til projektet.

Forkert præmis

For Henrik Klitgaard er det derfor afgørende, om forvaltningen har givet en forhåndsgodkendelse til byggeriet - eller om der blot er tale om en tilkendegivelse.

"Foreligger der en forhåndsgodkendelse, så forholder sagen sig anderledes. Så kan jeg kun stemme imod et forbud, fordi det ellers ville være ansvarspådragende for kommunen. Er der imidlertid alene tale om en tilkendegivelse, accepterer jeg ikke præmissen om, at vi kun kan stemme for byggeriet," siger Henrik Klitgaard til Ugebladet.

OVERBLIK

Strandvænget 21

  • 5. april 2018: MPU nedlægger § 14-forbud mod et tofamiliehus på to etager og to gange 188 kvadratmeter. Bebyggelsesprocenten overstiger de ønskede 30 procent, lyder begrundelsen.
  • 31. maj 2018: Bygherre får grønt lys til reduceret projekt. Nu er bebyggelsesprocenten inden for grænsen.
  • 30. august 2018: Strandvænget 21 er igen på MPU efter partshøringssvar fra bygherre. MPU fastholder § 14-forbud.

Hulsøvang 20

  • 23. maj 2019: Et flertal i Miljø- og planlægningsudvalget (MPU), Jan H. Klit (K), Charlotte Kirchheiner (K), Bent Fabricius (K) og Fritz Reuther (V) godkender byggeriet på trods af naboindsigelser. Det er Strandvænget 21-projektet på en større grund. Anne Ehrenreich (V) stemmer for et § 14-forbud og tager sagen op i kommunalbestyrelsen.
  • 17. juni 2019: Med stemmerne 12 mod 6 afvises et § 14-forbud.
  • 1. juli 2019: Sagen skal gå om i kommunalbestyrelsen 26. august, fordi kommunen mener, at løsgænger Thorkild Gruelund ifølge styrelsesloven er inhabil. Det er kommunalbestyrelsen, der skal afgøre det spørgsmål.

Publiceret 31 July 2019 08:00