Efter Hørsholm Kommune har lavet konsekvensretterlser på bygningernes højde i PH Park har de forlænget høringsperioden med to uger til 26. august. Foto: Birdseye

Efter Hørsholm Kommune har lavet konsekvensretterlser på bygningernes højde i PH Park har de forlænget høringsperioden med to uger til 26. august. Foto: Birdseye

Høring forlænges:

Nye højder på husene i PH Park

Efter konsekvensrettelser af bygningernes højde på en til fem meter i forslag til lokalplan 170 for PH Park har Hørsholm Kommune nu forlænget høringsfrist med 14 dage

Af
Morten Timm

Hørsholm Kommune har valgt at forlænge høringsfristen for forslag til Lokalplan 170 for PH Park med to uger frem til mandag 26. august.

Den oprindelige frist var ellers sat til 12. august.

Årsagen er, at der er foretaget en såkaldt konsekvensrettelse af en talrække i et oversigtsskema i lokalplan-materialet. For at give alle interessenter mulighed for at forholde sig til de konsekvensrettede tal udvides høringsperioden derfor med 14 dage, meddeler Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.

Fristforlængelsen forventes dog ikke at påvirke den allerede tilrettelagte lokalplansproces.

Den nævnte konsekvensrettelse handler om, at der i lokalplanforslaget ikke var overensstemmelse mellem kolonnen, der angiver antallet af etager for byggerierne og den kolonne, der angiver maksimal tagkote. Nu har kommunen udarbejdet et skema, hvor det er rettet til.

En til fem meter højere toppunkt

I pressemeddelelsen oplyser teamleder i Center for By og Ejendomme, Rikke Krogsgaard Jakobsen, at det helt konkret vedrører konsekvensrettelserne af højderne, der er angivet i skemaet på side 21 i 'Forslag til Lokalplan for PH Park'.

"I kolonnen ’Maks. tagkote’ er der fejlagtigt angivet et tal, der udelukkende angiver bygningens højde i forhold til det antal etager, der er mulighed for at bygge i det nævnte byggefelt. Tallet bør angive den maksimale tagkote inklusiv tagopbygning. Det vil sige, at der kan komme en maksimal højde på mellem en til fem meter mere end den angivne højde i skemaet der hvor bygningens har sit toppunkt," forklarer hun.

Skemaet, der viser de præcise og konsekvensrettede maksimale koter, er tilgængeligt på kommunens hjemmeside ligesom naboer til grunden har fået tilsendt skemaet direkte.

Skyggediagrammerne viser også bygningernes reelle højde.

"Det skal i øvrigt understreges, at de skyggediagrammer, der er udarbejdet i forbindelse med udviklingsplanen viser bygningernes reelle højder (altså etager + tag). Det vil sige, at skyggediagrammerne viser bygningernes reelle skyggepåvirkning i forhold omgivelserne og er korrekte," oplyser Rikke Krogsgaard Jakobsen videre.

Alle høringssvar behandles

Allerede modtagne høringssvar behandles naturligvis fortsat, når høringsperioden er slut. Der er imidlertid mulighed for at tilføje yderligere til et høringssvar som følge af konsekvensrettelsen.

Oversigtsplan over PH Parks nordligste område ud mod Højmosen.

Oversigtsplan over PH Parks nordligste område ud mod Højmosen.

Oversigtsplan over PH Parks sydligste område mod Bolbrovej.

Oversigtsplan over PH Parks sydligste område mod Bolbrovej.

Det skal blot indsendes på mail: blivhoert_byudvikling@horsholm.dk senest 26. august.

Skema der viser konsekvensrettelsen og skyggediagrammer kan ses på kommunens hjemmeside og lokalplanforslaget kan ses HER

Publiceret 08 August 2019 10:11