Hørsholm Kommune er hårdt presset økonomisk, og der er stadig ikke lavet en økonomiaftale mellem regeringen og KL.

Hørsholm Kommune er hårdt presset økonomisk, og der er stadig ikke lavet en økonomiaftale mellem regeringen og KL.

66 millioner skal spares:

Budget lægger op til svære forhandlinger

Hørsholm Kommunalbestyrelses budgetkonference 2019 var startskuddet på svære forhandlinger vedrørende budget 2020-2023

Fredag og lørdag gik startskuddet til nogle af de sværeste budgetforhandlinger i nyere tid for Hørsholms 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Sparemålet er på 65 millioner kroner, og nødvendigheden af markante budgetprioriteringer på både drift- og anlægssiden var også det centrale emne på weekendens budgetkonference.

”Selvom økonomiaftalen mellem regeringen og KL ikke er på plads endnu, så ved vi, at vi er økonomisk presset i 2020 og årene frem," siger borgmester Morten Slotved i en pressemeddelelse.

Det økonomiske hul skyldes stigende udgifter til udsatte børn og voksne samt betaling til sundhedsudgifter i regionen ved hospitalsindlæggelse (kommunal medfinansiering).

"Vi er nødt til at omprioritere, så vi stadigvæk har penge til at tage hånd om de allersvageste af vores borgere. Det er helt afgørende, at vi har en robust økonomi, og at der er balance mellem indtægter og udgifter. Derfor kan jeg allerede sige, at det bliver svære forhandlinger, hvor vi skal reducere vores udgifter til både drift og anlæg betydeligt," understreger borgmesteren.

"Jeg oplever en velvilje til at prioritere de udsatte borgere samtidig med, at vi sikrer en sund økonomi," lyder det fra borgmester Morten Slotved. Foto: Morten Timm

Heldigvis glæder han sig over, at kommunalbestyrelsen vist vilje til at tage fat nu.

"Jeg oplever en velvilje til at prioritere de udsatte borgere samtidig med, at vi sikrer en sund økonomi – alle er klar til at tage de nødvendige beslutninger, ” siger borgmester Morten Slotved.

Analyser og udligning

Kommunalbestyrelsen drøftede forslag til konkrete omprioriteringer på baggrund af en række analyser af kommunens struktur på hjemmepleje, administration mv. og har således fået et solidt beslutningsgrundlag til de kommende budgetforhandlinger.

Borgmester Morten Slotved fortsætter: ”Både Hørsholm Kommune og landets kommuner oplever massiv vækst i udgifterne til socialområdet, hvorfor det gør det svært at holde budgetterne - der er behov for et generelt løft. Derfor glæder det mig, at KL bringer de udsatte børn og voksne ind i økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen.

Et andet vigtigt emne er behovet for en reform af udligningssystemet, da Hørsholm Kommunes borgere betaler over 600 millioner kr. årligt i udligning til andre kommuner.

"Det er ikke rimeligt,” fastslår Morten Slotved.

På grund af folketingsvalget og efterfølgende regeringsdannelse er der ikke indgået nogen aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi.

En aftale forventes først på plads i starten af september 2019, og først der kender Hørsholm de endelige budgetmæssige udfordringer, som kommunen står overfor de kommende år.

Dialogmøde

De egentlige politiske budgetforhandlinger begynder torsdag 5. september og afsluttes mandag 4. november, hvor kommunalbestyrelsen endeligt vedtager budgettet for 2020-23.

”Nu afventer vi dialogmødet med interessenterne og de skriftlige høringssvar, hvorefter vi har det fulde overblik og forhandlingsgrundlag,” siger Morten Slotved videre i pressemeddelelsen.

Høringsmaterialet omkring budgettet er offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside og indeholder bl.a. beskrivelse af samtlige forslag til reduktioner og budgetønsker samt baggrundsnotater.

Som borger kan man fremsende kommentarer til høringsmaterialet til ope-post@horsholm.dk. Fristen er mandag 2. september kl. 8. Samtlige høringssvar videresendes til Hørsholm Kommunalbestyrelse.

De afholder dialogmøde 28. august 2019 kl. 19-21 i kantinen på Hørsholm Rådhus. Debatten fra dialogmødet og eventuelle skriftlige indlæg i høringsfasen bliver taget med videre i kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger.

mt

Fakta

De udfordrede områder (mio. kr.)

Voksen handicap 16,9

Udsatte børn og unge 9,5

Specialundervisning 7,0

Førtidspension 12,0

Tværgående borgerforløb 3,4

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsen 16,0

Objektiv finansiering af regionale tilbud 1,0

Specialiseret rehabilitering 0,6

I alt 66,4 millioner

Publiceret 26 August 2019 08:52