Højden på både tårnhusene og andre af husene i PH Park øges markant, og det vil påvirke både lysforhold og indkigsgener. Desuden er det alt for sent i processen, det kommer frem, mener Jens Christian Sørensen fra Hørsholm Gårdhuse og nabo til PH Park.

Højden på både tårnhusene og andre af husene i PH Park øges markant, og det vil påvirke både lysforhold og indkigsgener. Desuden er det alt for sent i processen, det kommer frem, mener Jens Christian Sørensen fra Hørsholm Gårdhuse og nabo til PH Park. PR-foto

Naboer efter højdefejl:

Hele grundlaget for PH Park-lokalplan er ændret

Over 100 husstande i fælles protest mod bygningshøjderne på alle PH Parks byggefelter, som efter en skemafejl måtte opskrives

Af
Morten Timm

"Det kan vi som naboer absolut ikke leve med."

Sådan lyder det i et nyt kontant høringssvar fra naboerne til PH Park (sygehusgrunden) efter Hørsholm Kommune i begyndelsen af august meddelte, at de hidtidige offentliggjorte tagkoter i et oversigtsskema var forkerte. Ved samme lejlighed forlængede kommunen høringsfasen med 14 dage til 26. august.

"Det er en grov fejl omkring byggehøjderne, som jo fuldstændig ændrer præmisserne og grundlaget for lokalplanen," siger Jens Christian Sørensen, der repræsenterer grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse.

"Højden på både tårnhusene og andre af husene i PH Park øges markant, og det vil påvirke både lysforhold og indkigsgener. Desuden er det alt for sent i processen, det kommer frem," tilføjer han.

Jens Christian Sørensen gør opmærksom på, at de som naboer ikke har noget som helst imod lækkert boligbyggeri på PH Park.

"Det skal bare ikke genere en masse andre borgere, og kommunalbestyrelsen kan ikke vedtage det, som det ligger," mener han.

For højt og massivt

Lige over 100 husstande er repræsenteret i det fælles høringssvar, som angriber, at det korrigerede lokalplanforslag 170 nu lægger op til tagkoter på 28 til 47 meter på bygninger ud mod Bolbrovej og Højmosen, mens det tidligere hospital havde max tagkoter på 27,5 til 33,4 meter og placeret ind mod midten af grunden.

Her er oversigtsplanen for PH Park med de fire byggefelter.

Her er oversigtsplanen for PH Park med de fire byggefelter. PR-foto

Ifølge de korrigerede tal betyder det fx, at i byggefelt 1 (mod Bolbrovej) vil det planlagte tårnhus blive 15,5 meter højere end den tidligere medicinske fløj.

Ligeledes vil i det byggefelt 2 være halvdelen af bygningerne, der er højere end hospitalsbyggeriet. I byggefelt 3 er seks ud af syv bygninger højere end det gamle hospital, mens alle bygninger i byggefelt 4 højere er, anfører naboerne i deres høringssvar.

"Det er for højt og for massivt. Tidligere er det fra politisk side oplyst, at det ikke bliver meget højere end sygehuset. Men det er misinformation," påpeger Jens Christian Sørensen overfor Ugebladet.

Naboerne kritiserer desuden, at man ændrer højden uden at ændre skyggediagrammerne, som de ligeledes finder er i en dårlig kvalitet og under standard.

Sammen med de øvrige naboområder til PH Park er deres løsning, at man trykker bygningerne ned fra seks til fire etager og i stedet bredder dem ud på større grundareal, så det kommer ned i niveau med det gamle sygehus.

"Så kan vi alle leve med det," siger han.

Fejl påvirker ikke

Teamleder Rikke Krogsgaard Jakobsen, Hørsholm Kommune, er ikke enig i, at der er tale om en grov fejl.

"Der er alene tale om et oversigtsskema, hvor der er indtastet forkerte tal for den maksimale kotehøjde. Det er tagopbygningen, der ikke var regnet med, men det har hele tiden ligget i planen, at der skulle bygges i op til seks etager, og det er uændret i forhold til udviklingsplanen for PH Park, som er grundlaget for lokalplanen," siger Rikke Krogsgaard Jakobsen.

Hun fastholder desuden, at fejlen ikke har påvirket de eksisterende skyggediagrammer. De er lavet ud fra den rigtige bygningshøjde med tagopbygningen, og er en del af det ambitiøse materiale udarbejdet i forbindelse med udviklingsplanen.

Rikke Krogsgaard Jakobsen vil derfor afvise, at der er nogle, som får skyggegener.

"Jeg mener ikke, at det har ændret præmisserne for lokalplanforslaget. Vi har valgt at være åbne omkring om uoverensstemmelserne i Forslag til Lokalplan 170 for PH Park og forlænge høringsperioden, men det var ikke noget, vi var pålagt at gøre det," siger teamlederen.

Ambitionen med Udviklingsplan for PH Park har været et ønske om variation og diversitet i PH Park bebyggelsen.

Nabostormøde

For at understrege at nabo-repræsentanterne mener det alvorligt, indkalder de nu et nabostormøde tirsdag 17. september kl. 19.30 på Usserød Skole, hvor de vil debattere det tilrettede lokalplanforslag og invitere en til to repræsentanter fra hvert parti.

Lokaplanforslag 170 for PH Park behandles på et ekstraordinært møde i Miljø- og planlægningsudvalget 27. september og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i oktober.

Publiceret 27 August 2019 08:18