Sjældent er der set så mange borgere til et byrådsmøde som i aftes, da sagen om det omstridte Hulsøvangbyggeri blev udsat.

Sjældent er der set så mange borgere til et byrådsmøde som i aftes, da sagen om det omstridte Hulsøvangbyggeri blev udsat. Foto: Fred Jacobsen

Trods nyt maratonmøde:

Intet nyt om Hulsøvang

Modstanderne såede så meget tvivl om det omstridte husbyggeri, at tilhængerne ikke turde slå til

Af
Fred Jacobsen

Man skal have tiden og tålmodigheden med sig, når man i disse stunder vælger at gå til byrådsmøde i Hørsholm.

Et halvt hundrede borgere havde begge dele med sig mandag aften og gjorde mødet til det mest velbesøgte i flere år. Der måtte findes ekstra stole, en del stod op i timer - og centerchef Betina Bojesen gik omkring med vandkanden for at hjælpe de svedende og tørstige borgere i den lummervarme rådhusfoyér, hvor byrødderne mødes en gang om måneden.

Det skete i den anden pause i dagsordenens punkt 6: Genbehandling af sagen byggeriet på Hulsøvang 20.

Og denne anden pause, hvor politikerne smuttede i et rum for sig selv for at kunne finde deres ben efter en udmarvende maratondebat, endte med, at sagen blev udsat endnu en gang.

Spredte tvivl

Modstanderne mod byggeriet havde held til at sprede så meget usikkerhed om det retslige grundlag for byggeriet hos flertallets tilhængerne, så alle til slut blev enige om, at sagen skal endnu en tur på værkstedet, så der kan tages en beslutning på et fuldstændig oplyst grundlag.

Når rådhusfoyérens barstole bliver taget i brug, så er der pres på til byrådsmødet. Socialdemokraten Svend Erik Christiansen på plads forud for en lang og varm aften.

Når rådhusfoyérens barstole bliver taget i brug, så er der pres på til byrådsmødet. Socialdemokraten Svend Erik Christiansen på plads forud for en lang og varm aften. Foto: Fred Jacobsen

Denne konklusion blev hilst velkommen med klapsalver af de tålmodige, tørstige og nu sikkert også en smule udmattede borgere: De var kommet for at påvirke flertallet, der var for byggeriet.

Det lykkedes.

Og de kunne gå ud i den lune augustaften med vished om, at de - måske - har leveret et søm eller to til den ligkiste, de helst ser det forhadte byggeri sænket ned i.

Den gordiske knude

Forud var gået en sand maratondebat med gentagelser af kendte synspunkter, selv om flere politikere indledte med at sige, at de egentlig ikke ville sige noget denne gang, fordi de sagt det nødvendige og vigtige udførligt, da sagen blev behandlet 17. juni. Alligevel var præmissen ændret en smule denne gang.

For under dagsordenens punkt 3 havde den radikale viceborgmester Henrik Klitgaard forsøgt at løse den gordiske knude med et forslag om, at kommunen fremadrettet skulle

  • "udarbejde et tillæg til partiel byplan 1 og byplan 6 (Rungsted, blandt andet hvor Hulsøvang 20 ligger, red.) med teksten 'Det er ikke tilladet at opføre tofamiliehuse'"

og at

  • "forvaltningen udarbejder forslag til hvordan et lignende forbud også kan udarbejdes for Folehavekvarteret".

Fred og fordragelighed

For en stund kunne man opleve fred og fordragelighed i byrådssalen, for alle 16 (minus Jakob Nybo (LA), Nadja Hageskov (K) og Marcus Guldager (S), der havde meldt afbud og alle havde stemt for byggeriet 17. juni) stemte for Klitgaards forslag.

Viceborgmesteren præciserede imidlertid, at forslag ville virke fremadrettet, og at han ikke ville stemme imod det aktuelle projekt.

Det havde Venstres talskvinde i Hulsøvangsagen, Anne Ehrenreich, slet ingen forståelse for. Hun fandt det ulogisk og mente, at man selvfølgelig med den ny enighed i hånden også kunne sætte en stopper for Hulsøvang-byggeriet. Som i øvrigt har samlet 670 protestunderskrifter på skrivunder.net.

Så var det, at alle, der egentlig ikke ville sige noget, atter tog ordet.

Næste byrådsmøde er mandag 30. september.

OVERBLIK

Strandvænget 21

  • 5. april 2018: MPU nedlægger § 14-forbud mod et tofamiliehus på to etager og to gange 188 kvadratmeter. Bebyggelsesprocenten overstiger de ønskede 30 procent, lyder begrundelsen.
  • 31. maj 2018: Bygherre får grønt lys til reduceret projekt. Nu er bebyggelsesprocenten inden for grænsen.
  • 30. august 2018: Strandvænget 21 er igen på MPU efter partshøringssvar fra bygherre. MPU fastholder § 14-forbud.

Hulsøvang 20

  • 23. maj 2019: Et flertal i Miljø- og planlægningsudvalget (MPU), Jan H. Klit (K), Charlotte Kirchheiner (K), Bent Fabricius (K) og Fritz Reuther (V) godkender byggeriet på trods af naboindsigelser. Det er Strandvænget 21-projektet på en større grund. Anne Ehrenreich (V) stemmer for et § 14-forbud og tager sagen op i kommunalbestyrelsen.
  • 17. juni 2019: Med stemmerne 12 mod 6 afvises et § 14-forbud.
  • 1. juli 2019: Sagen skal gå om i kommunalbestyrelsen 26. august, fordi kommunen mener, at løsgænger Thorkild Gruelund ifølge styrelsesloven er inhabil. Det er kommunalbestyrelsen, der skal afgøre det spørgsmål.
  • 26. august: Efter to timers debat kan kommunalbestyrelsen ikke nå frem til en beslutning og udsætter sagen.

Publiceret 27 August 2019 17:42