Det har taget over et år at få forskønnet nogle få hundrede meter af Usserød Kongevej ved Kongevejscentret.

Det har taget over et år at få forskønnet nogle få hundrede meter af Usserød Kongevej ved Kongevejscentret. Arkivfoto

Langt om længe:

Problemfyldt forskønnelse gøres næsten færdig med måneders forsinkelse

For et nyt problem har meldt sig til det efterhånden langstrakte projekt på Usserød Kongevej ved Kongevejscentret

Af
Morten Timm

Det har trukket ud og trukket ud med at få forskønnelsen af Usserød Kongevej færdig ud for Kongevejscentret.

Det sidste step - en ny asfaltbelægning - skulle som prikken over i'et have været lagt i slutningen af april. Men først nu - med næsten fem måneders forsinkelse - sker der endelig noget med projektet til omkring 12 millioner kroner.

Arbejdet med at lægge den nye asfalt indledes på mandag 2. september og er planlagt til at vare frem til 15. september. Det oplyser Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.

Vejarbejdet medfører både trafikafspærringer, omkørsler og ændringer i bustrafikken. Læs mere om de trafikale ændringer nedenfor.

Related content

Kantsten ikke korrekt

Fra anlægsstart i sommeren 2018 har forskønnelsesprojektet været plaget af forsinkelser og overskredne tidsplaner.

Det var også gældende for den planlagte asfaltering i foråret. Den måtte udskydes, da entreprenøren ikke selv kunne overholde den lovede tidsplan. Ifølge Hørsholm Kommune betød det, at arbejdet blev skubbet bag i køen.

Yderligere en forsinkelse var en realitet, da det stod klart, at entreprenøren Nordkysten havde lavet fejl omkring sætning af kantstene, som har betydet, at cykelsti og vejbane ikke afvandes ordentligt.

"Det blev vi nødt til at have overblik over, inden der kunne sættes gang i asfaltarbejdet," oplyser projektleder Johanne Leth Nielsen fra Hørsholm Kommune.

Omplantning af træer

Desværre har endnu et nyt problem meldt sig, som betyder, at asfaltarbejdet på cykelstien ind mod KongevejsCentret må vente yderligere nogle måneder. I værste fald til foråret 2020.

"Muligvis skal nogle af de nye træer omplantes, da vi har mistanke om, at plantehullerne ikke er lavet rigtigt. Omplantningen kan først ske sidst på efteråret (november), og det vil indebære, at der skal graves i cykelstien igen," forklarer Johanne Leth Nielsen, der dog håber, at det hele kan nås inden vinter.

Her kan man se de trafikomlægninger, der sker i de næste to uger omkring asfalteringen af Usserød Kongevej ved Kongevejscentret.

Her kan man se de trafikomlægninger, der sker i de næste to uger omkring asfalteringen af Usserød Kongevej ved Kongevejscentret. Kort: Hørsholm Kommune

FAKTA

Om trafik- og bus ændringer

  • Asfaltarbejdet betyder, at Usserød Kongevej ensrettes i sydgående retning fra mandag 2. september kl. 06 til onsdag 9. september kl. 00.30. Der vil være skiltet omkørsel via Syrenvej, Ribisvej og Birkevej.
  • Krydset Usserød Kongevej/Birkevej afspærres i alle retninger fra onsdag 11. september til (senest) torsdag 12. september. Der vil være skiltet omkørsel via Bolbrovej, Alsvej og Ørbæksvej
  • Krydset Usserød Kongevej/Syrenvej afspærres i alle retninger fra torsdag 14. september til søndag 15. september. Der vil være skiltet omkørsel via Bolbrovej, Alsvej og Ørbæksvej
  • Der vil under hele arbejdet være adgang til Kongevejscenterets parkeringsplads.
  • Under afspærringen er bustrafikken også ledt ad omkørslerne. Derfor er visse stoppesteder på Usserød Kongevej i perioden taget ud af drift. Der henvises til stoppestedet Bolbrovej i nord og stoppestedet Hørsholm Midtpunkt i syd.

"Vi beklager de gener, som afspærringerne af Kongevejen uvægerligt vil medføre, men det er nødvendigt, så vi kan få lagt ny fin asfalt. Vi beder alle trafikanter om at vise hensyn til hinanden og til entreprenørens folk på vejen," fortæller Jan Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget.

Publiceret 29 August 2019 10:56