Norfors' omstridte ovnlinje 4 kører igen efter at have ligget stille siden 11. juli.

Norfors' omstridte ovnlinje 4 kører igen efter at have ligget stille siden 11. juli. Arkivfoto

Norfors: Omstridt ovn kører igen

Seneste måling viser, at affaldsforbrændingsanlægget i Hørsholm overholder grænseværdien

Af
Fred Jacobsen

Den omstridte ovnlinje 4 på det fælleskommunale affaldsforbrændingsanlæg Norfors i Hørsholm kører igen for fuld skrue. Det har det gjort siden 11. august, da det omstridte anlæg igen kunne køre for fuld kraft efter sommerens nedlukninger.

Det betyder, at der nu er styr på den mængde af giftstoffet Dioxin, der bliver sluppet ud i luften over Hørsholm. Det er ifølge den seneste måling fra 18. juli på 0,052 ng/Nm3, der skal sammenholdes med et miljøkrav på 0,10 ng/Nm3.

"Da målingen viste sig at være pænt under grænseværdien, meddelte Miljøstyrelsen, at vi kunne starte anlægget igen," oplyser underdirektør Jan Olsen til Ugebladet.

Anlægget blev sat i gang igen 8. august, men der går nogle døgn før der igen kan afbrændes affald.

Underdirektøren forklarer også, at den reparationen af det filter, der var mistænkt for at være årsag til et forhøjet udslip af Dioxin i foråret, har virket.

Norfors kom i fokus i medierne, da fagbladet Ingeniøren i sommer på baggrund af et påbud fra Miljøstyrelsen fortalte, at anlæggets ovnlinje 4 syv gange siden 2014 - i 2014, to gange i 2015, to gange i 2017 og igen i marts i år havde udledet Dioxin i en mængde, så den overskred grænseværdien på 0,1 ng/nanokubikmeter (et nanogram er 0,0000000001 gram, red.) med op til tre gange.

Norfors har lagt oplysningen om genstart af anlægget på sin hjemmeside, hvor man også kan finde selskabets redegørelse for forløbet, der bragte selskabet i mediernes fokus i sommer.

Redegørelsen har også været forelagt lokalpolitikerne i Hørsholm, og på det seneste kommunalbestyrelsesmøde lovede borgmester Morten Slotved (K), formand for Norfors bestyrelse, at han vil arbejde for mere åbenhed i selskabet og blandt andet sørge for, at referater om blandt andet anlæggets drift fremover skal offentliggøres på Norfors' hjemmeside.

"Jeg er tilfreds med, at du nu vil sikre information og offentliggørelse af referater," sagde Venstres Anne Ehrenreich, henvendt til borgmesteren, på det seneste kommunalbestyrelsesmøde.

SAGEN KORT

  • Marts: Røggassen fra ovnlinje 4 på Norfors' affaldsforbrændingsanlæg måles rutinemæssigt.
  • Maj: Målinger viser, at der udledes mere af giftstoffet Dioxin end grænseværdien tillader. Ovnlinjen lukkes ned.
  • Juli: 3. juli udsteder Miljøstyrelsen et påbud til Norfors' affaldsforbrændingsanlæg i Hørsholm, fordi ovnlinje 4 ved målinger i marts overskred grænseværdien for udledningen af Dioxin med op til tre gange. Af påbuddet fremgår det, at grænsværdien er overskredet syv gange siden 2014: En gang i 2014, en gang i 2015, to gange i 2017, togange i 2018 og igen i marts 2019.
  • Juli: Samme dag genstartes ovnlinje 4 efter en såkaldt revision. Der blev fundet en utæthed i filteret. Det er repareret og der er tilført mere af rensestoffet aktivt kul.
  • Juli: 11. juli foretages en lynmåling, der viser, at der stadig kommer for meget Dioxin fra skorstenen.
  • Juli: Der foretages en revision af anlægget efter Miljøstyrelsens påbud - og derefter bliver ovnlinjen lukket ned.
  • August: 8. august får Norfors resultatet af undersøgelsen fra 18. juli. Dioxin-værdien ligger under grænseværdien.
  • Norfors er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965, som dækker Allerød, Fredensborg, Helsingør, Rudersdal og Hørsholm kommuner.
  • Norfors' interessentkommuner er der i alt ca. 202.000 indbyggere.

Publiceret 30 August 2019 18:00