Medlemmerne af Hørsholms kommunalbestyrelse - her med Kristin Arendt (K), der nu er afløst af Bent Frabricius (K) - har i perioden stillet 477 spørgsmål til administrationen.

Medlemmerne af Hørsholms kommunalbestyrelse - her med Kristin Arendt (K), der nu er afløst af Bent Frabricius (K) - har i perioden stillet 477 spørgsmål til administrationen. Arkivfoto: Morten Timm

Hørsholms byrødder er nysgerrige:

Et spørgsmål om dagen

Den udprægede spørgelyst udløser nu præciserede regler om, hvad der kan svares på

Af
Fred Jacobsen

Det er i skrivende stund 594 dage siden, den ny kommunalbestyrelse formelt har eksisteret. Og det tegner til, at det er den måske mest nysgerrige - eller spørgelysten, om man vil - samling af kommunalpolitikere nogensinde i Hørsholm.

Kommunens administration har nemlig pr. 26. august (dagen hvor kommunen svarede på Ugebladets forespørgsel, red.) modtaget 477 spørgsmål. Regner man weekends fra i perioden, svarer det til at der tikker et spørgsmål om dagen ind på de ansattes pc'ere i forvaltningerne.

Opdaterer håndbog

Det har givet selvsamme forvaltning anledning til at opdatere en skrivelse med titlen "Værd at vide som kommunalbestyrelsesmedlem i Hørsholm Kommune - Om kommunalbestyrelsesreglerne", som er en håndbog i de regler, lokalpolitikerne er omfattet af, når de lader sig vælge til en størrelse som et byråd.

De mange spørgsmål har fået administrationen til at foreslå et helt nyt kapital i denne håndbog, som - passende nok - har fået overskriften "Spørgsmål fra et kommunalbestyrelsesmedlem til administrationen".

I kapitlet bliver det præciseret at afvise spørgsmål, hvis de vurderes at koste for mange ressourcer. For eksempel, hvis kommunalbestyrelsesmedlemmet forventer eller forlanger, at der bliver udarbejdet nyt materiale til et svar. Det har der ifølge Ugebladets oplysninger været eksempler på blandt de hidtil 477 skriftlige forespørgsler.

Reglerne slår så også fast, at hvis kommunalbestyrelsesmedlemmet er utilfreds med administrationens afgørelse, så kan politikerne benytte sin initiativret til at lade kommunalbestyrelsen bekræfte eller omgøre administrationens beslutning. Under alle omstændigheder skal et afslag forelægges kommunalbestyrelsen, fremgår det af det nye kapital i håndbogen.

En kattelem

Netop det sidste er en kattelem, byrådsmedlem Glen Madsen, Dansk Folkeparti (DF) er ganske godt tilfreds med.

Han er med afstand forsamlingens største "Spørge-Jørgen" og betror over for Ugebladet, at han fik den tanke, at det nye afsnit er taget med på grund af hans spørgelyst.

"Jeg er dog af kommunaldirektøren blev betrygget i, at praksis i forhold til at stille spørgsmål er den samme som hidtil," siger Glen Madsen til Ugebladet.

DF'eren benyttede sig sidste år af sin initiativret til at stille forslag om at alle spørgsmål, han og andre lokalpolitikere søgte svar på i administrationen, skulle offentliggøres på kommunens hjemmeside. Selv om byrådet slog sig i tøjret over forslaget med henvisning til den administrative byrde, var der flertal for at undersøge det. I januar besluttede Økonomiudvalget så - med Glen Madsens stemme - at spørgsmål og svar ikke skal offentliggøres.

"Jeg fik oplyst, at det ville være for tidskrævende, og det accepterede jeg," lyder det fra Glen Madsen.

FAKTA

    • Hørsholm Kommune begyndte først at registrere spørgsmål fra byrådsmedlemmerne fra 2018. Tidligere kom spørgsmålene spredt til de forskellige forvaltnngsområder, nu samles de ét sted.
    • I hele 2018 indkom der 321 spørgsmål.
    • I 2019 er der tril og med 26. august indgivet 156 spørgsmål fra byrådsmedlemmer.
  • Hørsholm Kommune begyndte først at registrere spørgsmål fra byrådsmedlemmerne fra 2018. Tidligere kom spørgsmålene spredt til de forskellige forvaltnngsområder, nu samles de ét sted.
  • I hele 2018 indkom der 321 spørgsmål.
  • I 2019 er der tril og med 26. august indgivet 156 spørgsmål fra byrådsmedlemmer.

Publiceret 04 September 2019 10:45