90 veteraner og pårørende mødte op i rådhuskantinen til kaffe, kage, netværk, fortællinger og grill, da Hørsholm Kommune for andet år i træk inviterede til markering af flagdagen.

90 veteraner og pårørende mødte op i rådhuskantinen til kaffe, kage, netværk, fortællinger og grill, da Hørsholm Kommune for andet år i træk inviterede til markering af flagdagen. Foto: Søren Hempel

Veteraner hyldet:

I gik et skridt længere

90 udsendte og pårørende mødte op til Hørsholms anden udgave af at hylde veteranerne på flagdagen

Af
Fred Jacobsen

"Jeg bliver altid rørt på sådan en dag," indledte borgmester Morten Slotved sin velkomst til 90 veteraner og pårørende, da Hørsholm Kommune torsdag for anden gang markerede flagdagen for landets udsendte i rådhusets kantine.

Slotved fortalte, at han selv var soldat, men at der for ham er noget særligt ved dem, der har været sendt ud til verdens brændpunkter.

"I er blandt dem, der har gjort en lidt større indsats. I er gået det step længere, så vi kan have det Danmark, vi har," lød det fra borgmesteren.

Han understregede, at veteraner gennemgår en særlig udvikling og får sig nogle særlige erfaringer.

"I har erfaringer, de færreste har i deres rygsæk. I kan fungere under pres, skal holde hovedet koldt. Dem er der altid brug for," understregede borgmesteren og slog dermed tonen an til temaet i de fortællinger, tidligere udsendte bidrog med. Grundtemaet var den svære overgang fra at komme fra et militært fællesskab og skulle fungere i et civilt job, hvor spillereglerne er nogle andre.

To veteraner, der havde fået hjælp i Foreningen Velkommen Hjem, beskrev hver især, hvordan de havde oplevet denne svære proces og opfordrede andre veteraner, der endnu ikke var "hoppet over hegnet", til at søge hjælp i foreningen.

Foreningen Velkommen hjem samarbejder med en lang række virksomheder og stiller blandt andet mentorer til rådighed for at lette den svære overgang fra et militært til et civilt arbejdsliv.

Hvad er jeg så nu?

En af dem, der har taget springet, er Hørsholm Kommunes egen Christian Thor-Schlichting, der er leder af Materialgården i Hørsholm Kommune.

"Hvad er jeg så nu? Delingsfører? Kompagnichef? Jeg har 26 dygtige medarbejdere, så det er vel noget i den stil," fortalte han om en af problemstillingerne for veteraner: At de har en masse erfaringer med fra militæret, som beskrives i militærets eget sprog. Det gør, at når man skal "hoppe over hegnet" til det civile arbejdsmarked, har man svært ved at beskrive, hvad ens kompetencer egentlig er.

Et eksempel, som Jacob Larsen (tidligere udsendt ingeniør, red.) fra Foreningen Velkommen Hjem beskrev gennem en dialog, han havde haft med sin mentor. Snakken handlede om begrebet procesoptimering, som Jacob havde svært ved at forholde sig til, og foregik nogenlunde sådan her:

Mentor: "Jeg ser, du har bygget broer af store aluminiumselementer? Er der ikke noget proces i det?"

Jacob. "Ja, det handler jo om at bygge en bro under stort pres. Jeg skal være færdig før fjenden kommer og skyder mine drenge."

Mentor: "Det kan man vel kalde procesoptimering."

På den måde, fortalte veteranen, der nu arbejder med HR i Danske Bank, hjalp mentoren med at pille en masse begreber fra hinanden og 'oversætte' dem fra en militær til en civil ramme.

Aftale med Veterancenter

Der var andet år i træk, flagdagen blev markeret i Hørsholm. Det skete på 10 års dagen for den nationale flagdag. Dette jubilæum benyttede Hørsholm Kommune og Veterancentret til at underskrive en samarbejdsaftale.

"Der er et stærkt fællesskab, der er vokset op omkring veteraner i Hørsholm," sagde Jenatte Sofer, der er opsøgende rådgiver for Veterancentret, og oplyste, at 96 ud af landets 98 kommuner nu markerer flagdagen.

Flagdagen

  • Hædrer de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering, Folketing eller en minister.
  • Flagdagen omfatter den samme personkreds som det nationale monument over Danmarks internationale indsats efter 1948 og omfatter alle, der er eller har været sendt ud fra Udenrigsministeriet, Forsvaret, Redningsberedskabet, Politi og Sundhedsvæsenet.
  • Flagdagen er en anledning til at udtrykke anerkendelse for den fremragende og professionelle indsats, som Danmarks udsendte yder og har ydet i en række af verdens konfliktområder.

Publiceret 06 September 2019 12:15