Hørsholm Kommunes borgere kom med masser af input til deres ønsker for fremtidens kommune. Foto: Søren Hempel

Hørsholm Kommunes borgere kom med masser af input til deres ønsker for fremtidens kommune. Foto: Søren Hempel

Tårnhøje forventninger til kommunens service

Kulturdagen afslørede stor forskel på Hørsholmborgernes forventninger og politikernes muligheder

Af
Pia Haabegaard

Det ville være synd at sige, at der er helt fælles fodslag mellem lokalpolitikerne og borgerne i Hørsholm Kommune.

I de tre samtalesaloner under Kulturdag 2019 i lørdags på Ridebanen havde borgerne mulighed for at komme med input til kommunens udvikling.

Og salonen med emnerne byliv, børneliv og bæredygtighed afslørede, at mens politikerne står overfor et hedt efterår, hvor der skal laves et svært sparebudget, så har borgerne helt andre forventninger til serviceniveauet i kommunen!

Topscoreren

Emnet børneliv blev ikke overraskende den helt store topscorer.

”Besparelser på skoleområdet styrker ikke et bedre børneliv”, lød et input, som gik igen flere gange.

Og flere input:

”For mange børn, for få voksne!”.

Vi ønsker Kystbanen helt til København H og gerne også helt til lufthavnen

”Bevar de små institutioner”.

”Mere tid til pædagogisk arbejde”.

”Besparelser bør ikke tages fra børneområdet men fra andre områder i det kommunale budget”.

”For meget uuddannet personale i institutionerne”.

Ros til Trommen

Og så havde en borger en pointe:

”Besparelser på børneområdet vil også betyde færre tilflyttende børnefamilier = endnu dårligere økonomi”.

Noget ros faldt der dog også af.

Tårnlegepladsen på Nattergalevej blev kaldt super god, og Trommen fik også ros forsine tilbud til både børn og voksne og fik prædikatet et af de bedste biblioteker.

Flere Kystbanetog

Endnu et varmt emne var Kystbanen. Her ønskede mange borgere at beholde 10-minutters driften i myldretiden, ligesom der var et ønske om at få åbnet ventesalen, når det regner eller er koldt.

”Vi ønsker Kystbanen helt til København H og gerne også helt til lufthavnen”, lød et input med henvisning til DSB-planerne om at Østerport Station skal være Kystbanens endestation.

Lav lokalplaner der sikrer, at der ikke bliver bygget i højden

Adskillige borgere ønskede også langt flere p-pladser ved stationen.

Også Hørsholm Hovedgade var et varmt emne. Alle ønskede mere liv i gaden.

”Styrk Hovedgaden som handelscentrum. Tænk ud af boksen”, lød et input.

Lav lokalplaner!

Også byudvikling går Hørsholm Kommunes borgere op i, og de kom med mange input:

”Pas på de historiske steder, byg ikke for enhver pris”.

”Bibehold Jagt- og Skovbrugsmuseet”.

”Lav et kulturværksted som i Ebeltoft og Aalborg, evt. i Jagt- og Skovbrugsmuseet”.

Og ikke overraskende:

”Lav lokalplaner der sikrer, at der ikke bliver bygget i højden”.

Kommunale el-biler

Emnet bæredygtighed er også noget, der interesserer borgerne, f.eks. blev det foreslået, at der bliver indført affaldssortering for både private husstande, det offentlige og det private erhvervsliv.

Og der var flere forslag:

”Lav nybyggeri på et bæredygtigt grundlag, helst både smukt og menneskevenligt”.

”Kommunens biler skal være el-biler”.

”Stop madspild”.

”Mere økologi”.

”Mere fokus på vores klima, det er trods alt vores fremtid, det drejer sig om”.

Ingen tvivl om, at lokalpolitikerne har fået noget at tænke over – måske også noget, der kan give hovedbrud!

Publiceret 10 September 2019 17:00