Jesper Vissing er træt af Hørsholm Kommune og vil nu sætte sine aktiviteter i byen på hold.

Jesper Vissing er træt af Hørsholm Kommune og vil nu sætte sine aktiviteter i byen på hold. Foto: Fred Jacobsen

Ejer om Hulsøvang 20:

En skamstøtte over en kommune der bryder loven

Fredag skal Miljø- og planlægningsudvalget igen-igen se på, om der skal udstedes § 14-forbud mod tofamiliehus på Hulsøvang. Bliver det til et forbud, rykker polske arbejdere ind i huset, siger den ny ejer.

Af
Fred Jacobsen

Hørsholms Miljø- og planlægningsudvalg (MPU) mødes fredag 13. september ekstraordinært med kun ét punkt på dagsordenen: Skal der eller skal der ikke nedlægges et § 14-forbud, som reelt forhindrer Zeus Ejendomme ApS i at bygge et 8,5 m højt hus på 376 kvadratmeter til to familier på 1260 kvadratmeter store grund.

For bygherren, ejer af Zeus Ejendomme, direktør Jesper Vissing, er sagen den, der har fået hans bæger til at flyde over. Den 50-årige driver syv udlejningsejendomme i Hørsholm Kommune og flere i andre kommuner i landet. Og ender sagen med, at han ikke får lov til at bygge tofamiliehuset, vil han sætte sine aktiviteter her i kommunen på hold. Eksempelvis planen om at gå ind sagen om et nyt sundhedshus i Fritidshuset ved Rungsted Kyst Station sammen med Rungsted-lægerne, der er et projekt, han har arbejdet på i den senere tid.

Og Jesper Vissing har heller ikke tænkt sig, at det skal gå stille for sig, hvis tofamiliehuset på Hulsøvang 20 skulle strande.

Smagsdommeri

Vissing har i løbet af sidste uge gjort den oprindelige betingede handel ubetinget. Det vil sige, at sælger nu får sine penge og Jesper Vissings selskab ejer grunden. Og for at markere sin utilfredshed med hvad han kalder lokalpolitikernes smagsdommeri og ulovlige beslutninger og handlinger, har han stiftet selskabet 'Kommunen bryder loven ApS', der nu står som køber af ejendommen.

Stridens kerne, Hulsøvang 20. Sagen skal igen behandles på et ekstraordinært møde i Miljø- og planlægningsudvalget.

Stridens kerne, Hulsøvang 20. Sagen skal igen behandles på et ekstraordinært møde i Miljø- og planlægningsudvalget. Foto: Morten Timm

"Hørsholm Kommune er lovbryder. Det vil jeg skilte med. Jeg sætter det op på Hulsøvang 20 som en skamstøtte over en kommune, der bryder loven," bebuder Jesper Vissing, der oplyser, at han ejer grunden fra 1. november.

Påstanden om lovbrud går ifølge Jesper Vissing tilbage til sagen om Strandvænget 21. MPU nedlagde § 14-forbud mod byggeriet, der er identisk med det, han nu søger om lov til på Hulsøvang 20. Begrundelsen var, at politikerne ønskede en lavere bebyggelsesprocent (30) i området. Det var det, en lokalplan skulle regulere.

Han opretholdt sin oprindelige ansøgning, men ændrede projektet ved at bygge et mindre hus end det oprindelige, så han overholdt den ønskede bebyggelsesprocent på 30. Hørsholm Kommune satte derfor lokalplanarbejdet i bero. Den lokalplan, der skal regulere forholdene omkring Strandvænget 21, kommer ifølge leder af Team Byg, Rune Munch Christensen, en gang i december.

I ond tro

"Det problem, lokalplanen skulle løse, løste sig jo selv, da der blev bygget et mindre hus," forklarer direktør for by- og ejendomsudvikling, Ole Stilling. Med andre ord er den af Jesper Vissing kritiserede lovovertrædelse - at kommunen ikke leverede lokalplanen inden for de 12 måneder, som et § 14-forbuddet kræver - i den konkrete sag derfor blevet af teoretisk karakter.

Efter Jesper Vissings opfattelse er den dog både konkret, og den er foretaget bevidst og i ond tro.

Han fortæller om et møde i februar 2018 med daværende MPU-formand Kristin Arendt (K), direktør Ole Stilling og leder af Team Byg, Rune Munch Christensen på Ole stillings kontor på rådhuset. Emnet var Strandvænget 21, hvor Vissing gerne ville bygge. På det tidspunkt ønskede Kristin Arendt (og udvalget) som nylig tiltrådt MPU-formand samtlige ansøgninger om de store tofamiliehuse til politisk behandling i udvalget.

"Både Rune og Ole sidder og siger, at de ikke kan nå at lave en lokalplan på 12 måneder. Men det siger Kristin Arendt, at hun er ligeglad med. Hun vil ikke have tofamiliehuse i det kvarter. Så efter min mening handlede hun i ond tro," lyder anklagen fra Jesper Vissing.

Ole Stilling og Rune Munch Christensen husker mødet, men erindrer ikke, at de konkret skulle have udtalt sig om, at de ikke kan nå denne lokalplan.

"Jeg husker det ikke. Jeg kan dog ikke forestille mig, at vi har udtalt os om vores ressourcer over for en borger. Men det kan godt være, at vi har udtalt os om, at en lokalplan for hele Byplan 6 (Rungsted) ikke er realistisk," husker Rune Munch Christensen.

Det var - erfarer Ugebladet - på dette møde, Jesper Vissing fik at vide, at han kunne få lov til at bygge sit hus, hvis han fandt en anden og større grund. Hvilket så er Hulsøvang 20, der er på 1260 kvadratmeter mod Strandvængets 940.

Når MPU fredag 13. september mødes, vil Hørsholm Kommune forvaltning igen argumentere imod et § 14-forbud - fordi bygherren overholder alle bestemmelser.

Udlejer til polakker

Jesper Vissing risikerer derfor at stå tilbage med en grund og et nedslidt hus, hvor han ikke kan realisere det, han gerne vil: Bygge et fuldt ud lovligt tofamiliehus som allerede ansøgt om på såvel Strandvænget 21 som Hulsøvang 20.

"En ejendom, der til sidste centimeter overholder al lovgivning og dermed ikke kræver nogen form for dispensation. Mange ressourcestærke familier står i kø hos Zeus Ejendomme for netop at leje en sådan bolig i Rungsted," understreger Jesper Vissing over for Ugebladet.

Han har også gjort sig tanker om, hvad der så skal ske.

"Der er et stort sjak polakker i Hvidovre, der har spurgt til huset. De vil gerne bo der, fordi mange af deres kunder i forvejen befinder sig her i Nordsjælland. Det er folk, der starter dieselbilen kl. 5 om morgenen seks dage om ugen for at komme på arbejde," siger Jesper Vissing.

Han vurderer, at Hulsøvang 20 kan lejes ud til 18-20 polske arbejdere, indtil sagen er afgjort - og fremadrettet, hvis de bliver glade for at bo i huset.

OVERBLIK

Strandvænget 21

  • 5. april 2018: MPU nedlægger § 14-forbud mod et tofamiliehus på to etager og to gange 188 kvadratmeter. Bebyggelsesprocenten overstiger de ønskede 30 procent, lyder begrundelsen.
  • 31. maj 2018: Bygherre får grønt lys til reduceret projekt. Nu er bebyggelsesprocenten inden for grænsen, og han bygger huset.
  • 30. august 2018: Strandvænget 21 er igen på MPU efter partshøringssvar fra bygherre. Han fastholder sin oprindelige ansøgning og MPU fastholder § 14-forbud.

Hulsøvang 20

  • 23. maj 2019: Et flertal i Miljø- og planlægningsudvalget (MPU), Jan H. Klit (K), Charlotte Kirchheiner (K), Bent Fabricius (K) og Fritz Reuther (V) godkender byggeriet på trods af naboindsigelser. Det er Strandvænget 21-projektet på en større grund. Anne Ehrenreich (V) stemmer for et § 14-forbud og tager sagen op i kommunalbestyrelsen.
  • 17. juni 2019: Med stemmerne 12 mod 6 afvises et § 14-forbud.
  • 1. juli 2019: Sagen skal gå om i kommunalbestyrelsen 26. august, fordi kommunen mener, at løsgænger Thorkild Gruelund ifølge styrelsesloven er inhabil. Det er kommunalbestyrelsen, der skal afgøre det spørgsmål.
  • 26. august: Efter to timers debat kan kommunalbestyrelsen ikke nå frem til en beslutning og udsætter sagen.
  • 13. september: Ekstraordinært møde i MPU udelukkende med Hulsøvang på dagsordenen

Publiceret 10 September 2019 09:00