Norfors' omstridte ovnlinje 4 viser nu i to målinger i træk udslip af dioxiner, der ligger under grænseværdien.

Norfors' omstridte ovnlinje 4 viser nu i to målinger i træk udslip af dioxiner, der ligger under grænseværdien. Foto: Søren Hempel

Ny måling på Norfors:

Dioxin fortsat på vej ned

Anden måling efter nedlukning viser udslip under grænseværdien

Af
Fred Jacobsen

Det fælleskommunale affaldsforbrændingsanlæg Norfors i Hørsholm synes nu for alvor at have fået styr på udledningen af det farlige giftstof Dioxin.

Den anden måling efter Miljøstyrelsens påbud i marts viser en emission af dioxiner på 0,011 ng/nanokubikmeter (Nm3), hvor grænseværdien er 0,1 ng/Nm3. Målingen blev foretaget 18. august, fremgår det af Norfors' hjemmeside.

Ved den første måling 18. juli blev der målt 0,052 ng/Nm3, altså også et stykke under grænseværdien.

Efter nedlukning og reparation af ovnlinje 4 i forbindelse med målingen af dioxiner over grænseværdien i marts pålagde Miljøstyrelsen Norfors at kontrolmålingerne øges fra to gange årligt til en gang hver måned.

Og påbuddet betragtes som opfyldt, hvis tre målinger i træk viser værdier inden for det tilladte.

Den næste præstationsmåling er planlagt gennemført 19. september 2019, oplyser Norfors.

SAGEN KORT

  • Marts: Røggassen fra ovnlinje 4 på Norfors' affaldsforbrændingsanlæg måles rutinemæssigt.
  • Maj: Målinger viser, at der udledes mere af giftstoffet Dioxin end grænseværdien tillader. Ovnlinjen lukkes ned.
  • Juli: 3. juli udsteder Miljøstyrelsen et påbud til Norfors' affaldsforbrændingsanlæg i Hørsholm, fordi ovnlinje 4 ved målinger i marts overskred grænseværdien for udledningen af Dioxin med op til tre gange. Af påbuddet fremgår det, at grænseværdien er overskredet syv gange siden 2014: En gang i 2014, en gang i 2015, to gange i 2017, togange i 2018 og igen i marts 2019.
  • Juli: Samme dag genstartes ovnlinje 4 efter en såkaldt revision. Der blev fundet en utæthed i filteret. Det blev repareret, og der er tilført mere af rensestoffet aktivt kul.
  • Juli: 11. juli foretages en lynmåling, der viser, at der stadig kommer for meget Dioxin fra skorstenen.
  • Juli: Der foretages en måling efter Miljøstyrelsens påbud - og derefter bliver ovnlinjen lukket ned.
  • August: 8. august får Norfors resultatet af undersøgelsen fra 18. juli. Dioxin-værdien ligger under grænseværdien.
  • September: 13. september kommer resultatet af august-målingen. Dioxin-værdien ligger under grænseværdien.
  • Norfors er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965, som dækker Allerød, Fredensborg, Helsingør, Rudersdal og Hørsholm kommuner.
  • I Norfors' interessentkommuner er der i alt ca. 202.000 indbyggere.

Publiceret 15 September 2019 09:00