Skovvænget 23 i juli 2018 set fra en af naboernes grund. Det var især byggeriets højde på den skrånende grund, der gjorde disse nabvoer så kede af det, at de - uden held - forsøgte at få stoppet byggeriet.

Skovvænget 23 i juli 2018 set fra en af naboernes grund. Det var især byggeriets højde på den skrånende grund, der gjorde disse nabvoer så kede af det, at de - uden held - forsøgte at få stoppet byggeriet. Foto: Fred Jacobsen

Naboprotester på Skovvænget afvist:

I er ikke part i sagen

Alle klager over indbliks-, skygge-, og lysgener samt værditab og manglende høring hældt ned ad brættet

Af
Fred Jacobsen

Fire naboers klage over byggeriet på Skovvænget 23 i Folehavekvarteret er blevet afvist hele vejen rundt. Hørsholm Kommune har derfor fået medhold i, at det var korrekt at give byggetilladelse til det omstridte byggeri.

De fire naboer, der bor rundt omkring det udskældte byggeri, må som udgangspunkt lære at leve med afvisningen, for afgørelsen, der er truffet i Byggeklageenheden i Nævnenes Hus, er endelig.

Naboerne overvejer dog at gå videre med sagen til Ombudsmanden.

Efter at Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) i første omgang havde nedlagt et § 14-forbud mod at bygge en etage oven på det eksisterende hus på ejendommen, ændrede bygherren, Kjeld Lercke, projektet, så det nu kom til at fremstå som et hus i én etage med udnyttet tagetage.

Men kviste med store vinduespartier var fortsat for meget for de fire naboer, der gik sammen og klagede til Ankestyrelsen.

De klagede overindbliks-, skygge- og lysgener og det værditab, den ny nabo ville påføre deres ejendomme.

De klagede også over, at de ikke var blevet hørt som part i sagen, at de ikke var blevet vejledt i at klage, at kommunen ikke havde begrundet sin afgørelse tilstrækkeligt - og de klagede også over daværende MPU-formand Kristin Arendt (K), der havde udtalt sig til Ugebladet om partshøring af naboerne i modstrid med en gensidig aftale og at Arendts udtalelse, at naboer til to etagers huse i Folehavekvarteret fremover skulle omfattes af partshøring, ikke gjaldt dem.

Alle disse punkter har Ankestyrelsen (de facto Byggeenheden i Nævnenes Hus, red.) hældt ned ad brættet. Ud over ikke at anerkende naboerne som part i sagen, afvises de konkrete klager over indbliks-, skygge- og lysgener også som ubegrundende. I flere tilfælde fordi afstanden til det ny byggeri er for stor.

SAGEN KORT

5. DECEMBER 2017: Bygherre, Kjeld Lercke søger om tilladelse til et to etagers hus på Skovvænget 23.

25. januar 2018: Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) nedlægger §14-forbud mod et to etagers byggeri på Skovvænget 23.

12. april: Kjeld Lercke protesterer mod, at hans ansøgning skal behandles politisk.

26. april: MPU behandler ny ansøgning fra Kjeld Lercke, nu hus i 1½ plan, næsten 8,5 m højt og med store kviste. MPU beslutter, at fra nu af skal ansøgninger i 1½ plan behandles administrativt.

22. maj: Fire naboer klager i Ugebladet over tilladelsen. De er sure over, at de ikke blev hørt og at naboens store kviste giver store indbliksgener på det skrånende terræn.

24. maj: På MPU-formand Kristin Arendts (K) initiativ drøfter MPU "behandling af fremtidige sager i Folehavekvarteret". Konklusion: Beslutningen om, at ansøgninger om 1½ plans huse udelukkende skal behandles administrativt, trækkes tilbage. Der bliver skruet op for nabohøringer.

21. juni: Kommunen holder et velbesøgt borgermøde om ny lokalplan for Folehavekvarteret i rådhusets kantine.

3. juli: De fire naboer til Skovvænget 23 vælger at gå til Statsforvaltningen og Folketingets Ombudsmand for at stoppe byggeriet. De klager over sjusket sagsbehandling, indsigtsgener og manglende nabohøring. "Vi taler om grundlæggende retssikkerhed og omsorg for privatlivets fred," hedder det blandt andet i klagernes skrivelse.

16. august 2019: Ankenævnet afviser alle klager og stadfæster Hørsholm Kommunes afgørelse.

Publiceret 20 September 2019 10:00