Naboernes tegning viset hvordan PH Park vil tage sig ud.

Naboernes tegning viset hvordan PH Park vil tage sig ud. Foto: Fred Jacobsen

Frustreret nabo:

Mister to-tre soltimer i sommertiden

Ordstyrer: Den dårlige stemning viste naboernes frustrationer

Af
Fred Jacobsen

Skygge, højde og trafik var de fremtrædende emner på det møde med politikerne, naboerne til PH Park-byggeriet tirsdag havde indkaldt til.

Chr. Schulze, Hasselvej, er en af naboerne og mest optaget af skygge og trafik og tillægger ikke indbliksgenerne større betydning. Han er ked af, at han mister to til tre solskinstimer på sommeraftenerne, hvis byggeriet kommer til at fremstå, som det ser ud nu.

Træerne skygger

"Mine beregninger viser, at jeg og to andre naboer i juni, juli og august mister sol fra måske kl. 19 og frem til solnedgang," fortæller Schulze og afviser derfor kommunens påstand om, at han og naboerne ikke får skyggegener.

For ifølge Ole Stilling, direktør for by- og ejendomsudvikling, er der ingen forskel på de forhold, der var da sygehuset endnu stod på grunden.

Jeg synes jo ikke, PH Park er grim

"Det er træerne der giver mest skygge," siger Stilling, der nu vil undersøge, om der kan laves yderligere skyggediagrammer, der viser, hvordan forholdene var tidligere med sygehusets bygninger.

Chr. Schulze anerkender træernes virkning, men siger også, at der er stor forskel på det diffuse lys, der slipper igennem træerne, og så det lys, de høje bygninger vil blokere for.

Kommunens folk og naboerne vil nu sætte sig sammen for at snakke mere sammen om skyggepåvirkningerne for at nå frem til et billede af de konsekvenser, PH Parks bygninger vil få.

Chr. Schulze skal nu mødes med kommunen for at få styr på uenighederne om skyggevirkningerne.

Chr. Schulze skal nu mødes med kommunen for at få styr på uenighederne om skyggevirkningerne. Foto: Fred Jacobsen

"Jeg synes jo ikke, PH Park er grim. Der er bare ikke alt, der er tænkt lige godt igennem," mener Chr. Schulze, der sad i panelet på nabomødet.

"Og jeg er da ret ked af, at nogle politikere antydede, at mine udregninger og tegninger ikke var troværdige," tilføjer Schulze, der er uddannet tømrer, bygningskonstruktør og arkitekt.

Udtryk for frustration

Jens Chr. Sørensen, formand for grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse på adressen Ved Højmosen og ordstyrer på nabomødet, ærgrer sig over den dårlige stemning på mødet.

"Jeg indledte jo med at sige, at det var vigtigt, at vi lærte at forstå hinanden. Mødet viste i stedet de store frustrationer, der er blandt naboerne. Og meget pressede politikere," lyder vurderingen fra Jens Chr. Sørensen. Han mener, at frustrationen skyldes, at kommunen allerede har bundet sig meget tæt op ad udbuddet.

"Og det kan vi ikke lide. Jeg håber, der nu er nogle tekniske ting, der kan lade sig gøre. Bolden er nu på kommunens banehalvdel," siger Jens Chr. Sørensen.

FAKTA

Kommunen skal nu forhandle med bygherren om ændringer, der kan imødekomme nogle af naboernes ønsker om lavere bygninger.

Tidsplan:

  • 27. maj: Lokalplan 170 (PH Park) sendes i høring
  • 26. august: Høringsperioden udløber, men forlænges med 14 dage. Begrundelse: Tagopbygningen er ikke regnet med i bygningernes højder, hvilket gør bygningerne 1-5 m højere.
  • 27. september: Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) behandler Lokalplan 170 med de høringssvar, der er indkommet.
  • 28. oktober: Kommunalbestyrelsen skal vedtage Lokalplan 170.

Publiceret 22 September 2019 10:00