Et flertal i Miljø- og planlægningsudvalget vedtog i dag lokalplan 170 PH Park. Venstre var imod.

Et flertal i Miljø- og planlægningsudvalget vedtog i dag lokalplan 170 PH Park. Venstre var imod. Illustration: Birdseye

Afgørende skridt for ny bydel:

PH Park vedtaget med få ændringer

Udvalgsformand tilfreds med, at udviklingsplanen overhovedet kunne fastholdes, men ærgrer sig over, at Venstre stemte imod lokalplan 170 for PH Park

Af
Morten Timm

Lokalplan 170 for PH Park kom i dag et afgørende skridt videre, da et flertal i Miljø- og planlægningsudvalget vedtog lokalplanen med de omdiskuterede boliger på den tidligere sygehusgrund.

Der er foretaget en række ændringer i forhold til lokalplanforslaget. Blandt andet er tårnhuset på byggefelt 4 ved Højmosen skåret fra seks til fem etager. Herudover er rækkehusene på såvel byggefelt 1, 3 og 4 reduceret fra tre til to etager.

"Jeg er super glad for de ændringer, som vi har fået ind i lokalplanforslag 170 for PH Park, og jeg synes, at borgernes kommentarer har skabt nogle gode forbedringer," siger Jan Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget, og fremhæver netop etagereduceringen fra tre til to etager for rækkehusene på de tre områder af PH Park.

Jeg er super glad for de ændringer, som vi har fået ind i lokalplanforslag 170 for PH Park

"Vi har også lyttet til synspunkter om, at tårnhuset i byggefelt 4 (hjørnet mod Usserød Kongevej og Højmosen) kan komme til at virke for anmassende. Det er ligeledes reduceret med en etage," tilføjer udvalgsformanden.

Tro mod udviklingsplan

Han påpeger, at justeringerne er en direkte udløber af den gode dialog, han mener, der har været med borgerne. Samtidig er ændringerne tro mod udviklingsplanens principper om, at bebyggelsen i PH Park skal være varieret, både i forhold til højder og materialetyper.

Udvalgsformand Jan Klit er tilfreds med de justeringer, der er foretaget i PH Park, selv om der nok er nogle, der gerne ville have haft flere og andre justeringer. Men det var, hvad det stramme det til i forhold til forhandlingerne med ejerne, forklarer Jan Klit efter dagens møde i Miljø- og planlægningsudvalget.

Udvalgsformand Jan Klit er tilfreds med de justeringer, der er foretaget i PH Park, selv om der nok er nogle, der gerne ville have haft flere og andre justeringer. Men det var, hvad det stramme det til i forhold til forhandlingerne med ejerne, forklarer Jan Klit efter dagens møde i Miljø- og planlægningsudvalget. Arkivfoto

Jan Klit er derfor tilfreds med, at det lykkedes at fastholde hele udviklingsplanen for området, og at processen nu kan komme videre.

"Der er nok nogle, der gerne ville have haft flere og andre justeringer, men det var, hvad vi kunne stramme det til i forhold til forhandlingerne med ejerne," understreger Jan Klit overfor Ugebladet.

En anden forbedring, som ligger ham nær er, at der i lokalplanen er indsat en bestemmelse, der sikrer, at beplantningsbæltet ud mod Højmosen bevares.

"Jeg er overbevist om, at PH Park bliver et rigtig godt sted at bo og leve. Området vil skabe værdi for både naboerne og Hørsholm som helhed," fastslår han.

Byggeri bør begrænses

Ved fredagens behandling af lokalplanforslaget i Miljø- og planlægningsudvalget stemte Venstre imod.

"Vi anerkender, at der er sket visse forbedringer af forslaget, men vi finder imidlertid fortsat, at byggeriet bør begrænses yderligere. Derfor stemmer vi imod," siger Anne Ehrenreich (V).

Det gælder især tårnhuset på hjørnet af Usserød Kongevej, som hun enten foreslår rykket ind på grunden eller reduceret yderligere end fra seks til fem etager.

Vi foreslår ligeledes de øvrige tårnhuse reduceret i højden

"Vi foreslår ligeledes de øvrige tårnhuse reduceret i højden. Under forhandlingerne om PH Park har vi til stadighed forsøgt at sikre muligheden for at ændre og begrænse byggeriet. Ligesom den positive holdning til at se på muligheder for at ændre på byggeriet, som borgmesteren tilkendegav på mødet med Grundejerforeningen Gårdhusene Højmosen 29. maj," udtaler Venstre-politikeren og tilføjer, at de er åbne over for at flytte kvadratmeter til det planlagte parkområde.

Ærgerligt

Det ærgrer naturligvis udvalgsformand Jan Klit, at Venstre ikke stemte for.

"De var med til at vedtage udviklingsplanen og nu står de så af. Det er ærgerligt," siger han.

Lokalplan 170 for PH Park sendes nu videre til endelige vedtagelse i Økonomiudvalget 10. oktober og i Hørsholm Kommunalbestyrelse 28. oktober.

Publiceret 27 September 2019 18:51