Muligheden for at få en plejehjemslæge er nu en realitet for alle beboere på Hørsholms plejecentre.

Muligheden for at få en plejehjemslæge er nu en realitet for alle beboere på Hørsholms plejecentre. Chinnapong - stock.adobe.com

Plejehjemslæger skal give færre indlæggelser

Siden februar har alle plejehjemsbeboere kunne skifte til en fast tilknyttet læge på plejecenter. Til stor fordel for både beboere, læge og ansatte

Af
Morten Timm

Det er blevet bedre og nemmere for beboerne på Hørsholms plejehjem, når de skal til lægen.

For siden februar har alle plejehjemsbeboere i Hørsholm haft mulighed for at skifte praktiserende læge til den læge, der er tilknyttet deres plejecenter.

For udover at lægen kommer fast på det enkelte plejecenter, betyder det også et tættere samarbejde mellem lægen og medarbejderne på plejecentrene, hvor lægen kan rådgive omkring de sundhedsfaglige problemstillinger for den enkelte beboer.

Vigtig milepæl

Ifølge formand for Sundhedsudvalget Svend Erik Christiansen (S), er målet, at plejehjemsbeboerne oplever et mere sammenhængende forløb, at styrke medicinoverblikket og i sidste opnå færre hospitalsindlæggelser.

"Tilbuddet om en plejehjemslæge er både en vigtig milepæl og en afgørende mulighed i kampen for at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser blandt kommunens ældste borgere," siger Svend Erik Christiansen i en pressemeddelelse.

Han siger videre:

"Vi har et virkelig godt og frugtbart samarbejde med de praktiserende læger i Hørsholm og at det nu er lykkes at implementere ordningen fuldt ud, understøtter blot det, vi allerede ved, nemlig at samarbejdet om borgerne er vigtigt for os alle".

Bedre overblik og kvalitet

I Hørsholm startede de første plejehjemslæger i 2017 på plejeboligerne på Omsorgscenter Breelteparken og Sophielund. Året efter blev ordningen udvidet til plejecentrene Margrethelund og Louiselund og siden i februar 2019 har det altså været muligt for alle beboere på et plejecenter i Hørsholm at tilvælge en plejehjemslæge.

Pia Kabrit, praktiserende læge og formand for PLO-Hørsholm, har i et års tid været tilknyttet som plejehjemslæge på Louiselund. Hun er også glad for ordningen.

"Udover at det letter mit daglige arbejde med fx sygebesøg, fordi jeg har flere patienter, der bor det samme sted, så er der i endnu højere grad mulighed for at inddrage de pårørende til de mest skrøbelig borgere og at lære beboere, pårørende og medarbejderne bedre at kende og sparre direkte med medarbejderne. Det giver utvivlsomt bedre overblik og kvalitet, og det betyder også, at vi undgår unødvendige indlæggelser," fortæller Pia Kabrit.

Bliver holdt skarpe

"Der er ingen tvivl om, at både beboere og medarbejdere har profiteret af den kontinuerlige, ugentlige - meget ofte daglige - kontakt med vores plejehjemslæge," siger Tine Nørrekær Sahlholt, plejecenterleder for plejeboligerne Sophielund.

Tine Nørrekær Sahlholt, der er plejecenterleder for plejeboligerne Sophielund, ser også mange fordele.

"Der er ingen tvivl om, at både beboere og medarbejdere har profiteret af den kontinuerlige, ugentlige - meget ofte daglige - kontakt med vores plejehjemslæge. Ordningen bidrager i meget høj grad til at udvikle medarbejderne fagligt. Lægen holder os skarpe, deler generøst ud af sin viden og udfordrer os på vores sygeplejefaglige observationer og oplæg til stuegang, så assistenterne og sygeplejerskerne bliver dygtigere og dygtigere til den videre formidling til gavn for borgerne," siger hun i pressemeddelelsen.

Fakta

En plejehjemslæge er en læge, der ved siden af den almindelige praksis er fast tilknyttet et plejecenter i nærområdet.

I 2016 indgik KL, Danske Regioner og Staten en aftale med PLO om gradvist at implementere ordningen, hvor praktiserende læger bliver fast tilknyttet et plejecenter.

Formålet er at forbedre håndteringen af medicin, de ældres sundhedstilstand og at reducere antallet af indlæggelser samt styrke samarbejdet mellem læge og medarbejderne.

Det er frivilligt for borgerne om de vil skifte til plejehjemslægen eller beholde den læge, de havde ved indflytning.

  • 64 % af beboerne har valgt plejehjemslægen på Louiselund
  • 43 % af beboerne har valgt plejehjemslægen på Margrethelund
  • 79 % af beboerne har valgt plejehjemslægen på Sophielund
  • 56 % af beboerne har valgt plejehjemslægen på Breelteparken

Publiceret 04 October 2019 11:55