"Jeg er privatperson i denne sag og jo ikke herre over, hvornår naboen henvender sig til mig og spørger om han kan købe noget jord," siger Jan Klit til Ugebladet. Pressefoto

Udvalgsformand i penibel sag med naboer

Beboere på Svendsvej og Margrethevej i Rungsted protesterer mod, at Jan Klit og en nabo i strid med vedtægt i byplan 6 vil lave arealoverførelse til udstykning

Af
Morten Timm

Jan Klit, den konservative formand for Miljø- og planlægningsudvalget, er havnet i en klemme med en række gen- og bagboere til sit hus på Svendsvej 6 i Rungsted.

De protesterer mod overførelse et jordareal fra Jan Klits grund til naboen Claus Matthiesen i 8A, som ønsker at etablere en 'ny' grund med et areal på 797 m² til opførelse af nyt hus.

"Det strider mod reglerne i byplan 6, da grunden ikke opnår de krævede 1000 m²," mener Christian Hvidt, der selv bor på Margrethevej med en baghave, der støder lige op til.

Sammen med fire andre grundejere har de i en nabohøring gjort indsigelser mod planerne, som rent teknisk omfatter tre matrikler.

Forringelse

Udvalgsformanden ejer to af dem, og det er den mindste af dem på 279 m², der er i spil. Klits nabo vil købe godt en fjerdedel af jorden, mens resten af matriklen tilgår Jan Klits anden grund, hvor hans hus er placeret. Det betyder, at Klits grund vil runde de afgørende 1.000 m², og bebyggelsesgraden falder til omkring de maksimale 20 procent.

Det er jo et skråplan, hvis man bare fraviger byplanen

"Det er at klemme en ny ejendom ind på en for lille grund i et veludbygget og harmonisk område. Det opfylder ikke vedtægterne i byplanen, og der vil ske en forringelse af de omkringliggende ejendomme, fordi vi vil kigge lige ind i en ny ejendom," siger Christian Hvidt til Ugebladet.

Arealoverførelsen handler om den tynde stribe jord på 297 m ²mellem Svendsvej 6, der ejes af Jan Klit, og nabogrunden på Svendsvej 8A, der skal overtage cirka en fjerdedel for derefter at blive opdelt i to grunde på henholdsvis 1000 m² og 797 m².

Arealoverførelsen handler om den tynde stribe jord på 297 m ²mellem Svendsvej 6, der ejes af Jan Klit, og nabogrunden på Svendsvej 8A, der skal overtage cirka en fjerdedel for derefter at blive opdelt i to grunde på henholdsvis 1000 m² og 797 m². Kort: BBR

Claus Matthiesen, ejeren af Svendsvej 8A, Rungsted Kyst, vil overtage en lille areal af Jan Klits ene matrikel for derefter at opdele sin matrikel i to grunde på henholdsvis 1000 m² og 797 m²

Claus Matthiesen, ejeren af Svendsvej 8A, Rungsted Kyst, vil overtage en lille areal af Jan Klits ene matrikel for derefter at opdele sin matrikel i to grunde på henholdsvis 1000 m² og 797 m² Kort: BBR

Han mener, at de som grundejere burde være beskyttet af byplanen i forhold til sådanne indgreb.

"Det er jo den, vi har købt vores ejendom efter. Det er jo et skråplan, hvis man bare fraviger byplanen," tilføjer Christian og kalder det en slingrekurs, hvis kommunen giver dispensation.

Skjult fortætning

Sagen blev bragt frem på sidste uges byrådsmøde, da naboerne benyttede sig af spørgetiden, og hvor de ifølge Christian Hvidt ønskede at få en politisk udmelding om, hvor grænsen går for en dispensation.

"Det fik vi ikke svar på, men vi kunne forstå på borgmester Morten Slotved, at det var en ren administrativ sag."

Venstres Anne Ehrenreich greb imidlertid bolden og har benyttet sig af initiativsretten til at få den på dagsordenen ved dagens kommunalbestyrelsesmøde, hvor der også er 1. behandling af budgettet.

Efter min mening er det en skjul fortætning, der er i gang

"Jeg synes, at det er relevant at vi få en snak om, hvor meget man må bygge. Den aktuelle sag bidrager til fortætning, og er det dét, vi ønsker," spørger Anne Ehrenreich og tilføjer, at hun foreløbig er bekendt med tre sager af samme karakter.

"Efter min mening er det en skjul fortætning, der er i gang. Det skal vi i givet fald gøre med åbne øjne," understreger Venstre-politikeren.

Ikke omfattet af byplan

Hos Hørsholm Kommune er sagen stadig under behandling, men det afvises, at den skulle stride mod byplan 6, da der er tale om nogle gamle udstykninger fra 1930'erne, etableret længe før byplan 6 blev vedtaget i 1962. Derfor er de ikke omfattet af byplan 6, oplyser direktør for by- og ejendomsudvikling Ole Stilling

"Teknisk set er der ikke tale om en udstykning, men om en arealoverførelse, som heller ikke er omfattet af byplanen," tilføjer Ole Stilling.

Teknisk set er der ikke tale om en udstykning, men om en arealoverførelse, som heller ikke er omfattet af byplanen

Teamleder i byggesagsafdelingen, Rune Munch Christensen, gør opmærksom på, at de tre omfattende grunde alle har en byggeret. Den er bare ikke udnyttet på det lille areal på 297 m², som nu ønskes delt op.

"Vores opgave er at kigge på, at ingen af grundene bliver ulovlige og overbebygget. Efter en arealoverførelse vil der være tre grunde, hvor to af dem er over de 1.000 m², mens den tredje på 797 m² vil være delvis i overenstemmelse med byplan 6. Der findes jo mange andre grunde i området på den størrelse, og byggeretten har jo været der hele tiden," oplyser Rune Munch Christensen.

Klit om sagen

Jan Klit selv er udmærket bevidst om, at sagen om arealoverførsel åbner en potentiel angrebsflade, fordi han er formand for det udvalg, der ansvarlig for den slags sager, hvis og når de bliver politiske.

”Sådan er det jo,” lyder hans kommentar til Ugebladet.

Han fortsætter:

"Jeg er privatperson i denne sag og jo ikke herre over, hvornår naboen henvender sig til mig og spørger om han kan købe noget jord.”

Jeg er privatperson i denne sag og jo ikke herre over, hvornår naboen henvender sig

Om han opfatter det som en sviner fra Anne Ehrenreichs side, når hun tager det op politisk, svarer han:

”Hun er sin gode ret til det. Hun kan gøre, hvad hun vil.”

Blevet klogere

I naboorienteringen oplyste Hørsholm Kommune, at arealoverførelsen krævede en dispensation, hvilket naboerne hæftede sig ved. Men det er ikke længere opfattelsen, oplyser teamleder Rune Munch Christensen.

"Vi var usikker på det med dispensation, da vi skrev ud. Men valgte at være på den sikre side. Man kan sige, at vi - efter at have været i dialog med en landinspektør - er vi blevet klogere " oplyser teamleder i byggesagsafdelingen.

Publiceret 07 October 2019 16:15