Arealoverførelsen handler om den tynde stribe jord på 297 m ²mellem Svendsvej 6, der ejes af Jan Klit, og nabogrunden på Svendsvej 8A, der skal overtage cirka en fjerdedel for derefter at blive opdelt i to grunde på henholdsvis 1000 m² og 797 m².

Arealoverførelsen handler om den tynde stribe jord på 297 m ²mellem Svendsvej 6, der ejes af Jan Klit, og nabogrunden på Svendsvej 8A, der skal overtage cirka en fjerdedel for derefter at blive opdelt i to grunde på henholdsvis 1000 m² og 797 m². Kort: BBR

Udvalgsformandens jordhandel sendt i udvalg

Venstres krav om stop for arealoverførsler skal nu belyses i Miljø- og planlægningsudvalget

Af
Fred Jacobsen

Jan H. Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) blev sendt uden for døren på grund af inhabilitet, da kommunalbestyrelsen mandag aften besluttede at sende hans sag om en jordhandel med en nabo i det udvalg, han er formand for.

MPU skal derfor nu "belyse praksis og lovgivning ved arealoverførsler" og komme med anbefalinger til økonomiudvalg og kommunalbestyrelse til, hvordan disse sager skal behandles fremover.

Sagen drejer sig om, at udvalgsformand Jan H. Klit, der bor Svendsvej 6 i Rungsted, ejer en matrikel på 279 kvadratmeter ud over den grund, hans hus står på.

Naboprotester

Hans nabo på Svendsvej 8 A ønsker at købe en del af matriklen, der betyder, at naboen får en grund på 797 kvadratmeter, hvor han vil opføre et nyt hus. Omvendt betyder handlen, at Klits grund vil runde de afgørende 1.000 m², og bebyggelsesgraden på hans ejendom falder til omkring de maksimale 20 procent.

En række gen- og bagboere har protesteret mod arealoverførslen. De mener, at den strider mod vedtægtn i den 57 år gamle byplan 6, der kræver grundstørrelser på minimum 1000 kvadratmeter.

En sådan arealoverførsel er normalt en ren forvaltningssag. Den blev dog politisk, da Venstres Anne Ehrenreich under spørgetiden på kommunalbestyrelsesmødet 30. september bebudede, at hun ville benytte sin initiativret til at tage sagen op på næstkommende kommunalbestyrelsesmøde.

Skjult fortætning

Som sagt, så gjort: Ehrenreich ønskede kommunalbestyrelsens tilslutning til at præcisere, at mindstegrundstørrelsen på 1000 kvadratmeter i den eksisterende byplanvedtægt også skal gælde i forbindelse med arealoverførsler - og ønskede dermed reelt at stoppe for overførsler, indtil der foreligger en lokalplan, der præciserer dette. Begrundelsen fra Venstres og Anne Ehrenreichs side er, at sådanne overførsler i virkeligheden er en skjult fortætning af området.

"Min opgave som kommunalpolitiker er at sikre, at det her sker lovligt. Det tror jeg ikke helt, det gør. Jeg mener lovgivningen er lige ud af landevejen, men den følges ikke i praksis," sagde Ehrenreich, som ønskede et stop for overførslerne.

Efter en længere debat, hvor Venstre blandt andet blev beskyldt for at trætte byrådskollegerne med detaljeret juridisk sagsbehandling, fik borgmester Morten Slotved (K) opbakning til at lade MPU se på sagen.

Publiceret 08 October 2019 07:36