Om et år skal der foreligge en lokalplan, der skal indeholde bestemmelser, der forhindrer et tofamiliehus på denne grund på Hulsøvang 20 i Rungsted og muligvis også i andre boligkvarterer i kommunen.

Om et år skal der foreligge en lokalplan, der skal indeholde bestemmelser, der forhindrer et tofamiliehus på denne grund på Hulsøvang 20 i Rungsted og muligvis også i andre boligkvarterer i kommunen. Foto: Morten Timm

Hulsøvang endeligt stoppet:

Men hvad kan man mon så blive enige om?

Enig kommunalbestyrelse nedlagde § 14-forbud mod tofamiliehus - om et år skal der foreligge en lokalplan.

Af
Fred Jacobsen

Efter tre udvalgs- og lige så mange kommunalbestyrelsesmøder blev der mandag aften sat et foreløbigt punktum i Hulsøvang-sagen: Alle 18 byrødder (minus løsgænger Thorkild Gruelund, der er erklæret inhabil og blev sendt uden for døren) var enige om et § 14-forbud mod det tofamiliehus på 188 kvadratmeter i to etager, som den lokale ejendomsinvestor Jesper Vissings selskab Zeus Ejendomme ApS har planer om at bygge på grunden.

Lokalplan om et år

Forbuddet betyder, at der nu skal foreligge en lokalplan inden for et år. Men hvad det er for en lokalplan, kunne ingen svare på, da den tidligere formand for Miljø- og planlægningsudvalget (MPU), Peter Antonsen, spurgte ind til det i kommunalbestyrelsens spørgetid.

"Er det en lokalplan kun for Hulsøvang 20 eller er det for hele byplan 6 i Rungsted?," ville den tidligere formand vide. Uden at få svar.

Til gengæld benyttede hans afløser, Jan H. Klit lejligheden til at påpege, at han jo har arvet det manglende plangrundlag i området efter blandt andet Antonsen, og DF's Glen Madsen lykkedes med at lokke nogle af de 12 tidligere forbudsmodstandere til at forklare, hvorfor de havde ændret holding.

Har ikke ændret mening

Kun de to konservative Charlotte Kirchheiner og Mai Allin Thorup gik med på Madsens leg og forklarede, at de skam ikke havde ændret holdning, men at forudsætningerne for et forbud har ændret sig.

Alle andre tidligere forbudsmodstandere følte sig ikke kaldet til at forklare sig.

Klitgaard banede vejen

Viceborgmester Henrik Klitgaard (R) har en afgørende andel i, at der nu er enighed om et forbud. Han mener nemlig ikke, at der skal være tofamiliehuse i kvarterer som det i Rungsted og heller ikke i Folehavekvarteret.

"Jeg er glad for, at vi får stoppet dem indtil plangrundlaget er i orden," sagde Klitgaard, der selv banede vejen til at få nedbrudt modstanden mod et forbud.

Klitgaard var fraværende under sagens behandling 17. juni, men fremsatte 26. august et forslag om udarbejde et tillæg til partiel byplan 1 og byplan 6 (Rungsted, blandt andet hvor Hulsøvang 20 ligger, red.) med teksten "Det er ikke tilladt at opføre tofamiliehuse" og at sætte forvaltningen i gang med at udarbejde forslag til, hvordan et lignende forbud også kan udarbejdes for Folehavekvarteret. Forslaget skal behandles på det næste kommunalbestyrelsesmøde.

Hvad vil vi egentlig?

Borgmester Morten Slotved (K) gjorde undervejs i debatten opmærksom på, at § 14-forbuddet også er startskuddet på den proces, det er at nå til enighed om, hvad en lokalplan så reelt skal indeholde.

"Udfordringen er jo, at hvis der ikke må bygges et dobbelthus, så kan der fortsat gives tilladelse til et lige så stort hus til én familie. Med alt, hvad der så følger af indkigsgener og lignende. Spørgsmålet er: Hvad vil vi egentlig? Og kan vi blive enige om det?", lød borgmesterens formanende spørgsmål.

OVERBLIK

Strandvænget 21

  • 5. april 2018: MPU nedlægger § 14-forbud mod et tofamiliehus på to etager og to gange 188 kvadratmeter. Bebyggelsesprocenten overstiger de ønskede 30 procent, lyder begrundelsen.
  • 31. maj 2018: Bygherre får grønt lys til et reduceret projekt. Nu er bebyggelsesprocenten inden for grænsen.
  • 30. august 2018: Strandvænget 21 er igen på MPU efter partshøringssvar fra bygherre. MPU fastholder § 14-forbud og bygherre sin ansøgning.

Hulsøvang 20

  • 23. maj 2019: Et flertal i Miljø- og planlægningsudvalget (MPU), Jan H. Klit (K), Charlotte Kirchheiner (K), Bent Fabricius (K) og Fritz Reuther (V) godkender byggeriet på trods af naboindsigelser. Det er Strandvænget 21-projektet på en større grund. Anne Ehrenreich (V) stemmer for et § 14-forbud og tager sagen op i kommunalbestyrelsen.
  • 17. juni 2019: Med stemmerne 12 mod 6 afvises et § 14-forbud.
  • 1. juli 2019: Sagen skal gå om i kommunalbestyrelsen 26. august, fordi kommunen mener, at løsgænger Thorkild Gruelund ifølge styrelsesloven er inhabil. Det er kommunalbestyrelsen, der skal afgøre det spørgsmål.
  • 26. august: Efter to timers debat kan kommunalbestyrelsen ikke nå frem til en beslutning og udsætter sagen. Henrik Klitgaard (R) foreslår at stoppe tofamiliehuse indtil plangrundlaget er i orden.
  • 13. september: MPU beslutter i enighed at anbefale et § 14-forbud.
  • 7. oktober: En enig kommunalbestyrelse nedlægger § 14-forbud.

Publiceret 08 October 2019 16:30