Kommunen vil undersøge, om der er brug for erhvervsområdet Ved Klædebo sydøst for Norfors, og om det kan omdannes til et boligområde med privat friplejehjem.

Kommunen vil undersøge, om der er brug for erhvervsområdet Ved Klædebo sydøst for Norfors, og om det kan omdannes til et boligområde med privat friplejehjem. Dronefoto: Søren Hempel

Investor vil bygge privat plejehjem ved Norfors og renseanlæg

To placeringer i spil til et privat friplejehjem med plads til ca. 70

Af
Fred Jacobsen

Da kommunalbestyrelsen i februar besluttede at arbejde videre med tanken om at bygge et privat friplejehjem, var et område øst for Kokkedal Station inde i billedet. Nu er der kommet en ny mulighed: At sådan et plejehjem kan ligge i det nuværende erhvervsområde på Ved Klædebo - ikke langt fra affaldsforbrændingsanlægget Norfors og Hørsholm Vands renseanlæg.

Det er en mulighed der skal undersøges nærmere, mener Økonomiudvalget.

"Vi har besluttet, at Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) og Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget (EBU) skal se på at ændre erhvervsområdet, og om det kan bruges til plejehjem, boliger og lignende i stedet for," forklarer borgmester Morten Slotved (K).

Det sker på baggrund af en henvendelse fra en privat aktør, der arbejder med et projekt, der rummer 60 boliger.

Mangler erhvervsarealer

"Projektet vil fortætte området og ligger indenfor de fortætningsområder, der er udpeget i fortætningsstrategien," hedder det i sagsfremstillingen, hvor administrationen vurderer, "at projektet kan finde indpas i området og danne overgang mellem erhvervsområdet og boligområde beliggende mod syd".

På den anden side peger administrationen i sagsfremstillingen på, at kommunen Hørsholm Kommune ikke har mange erhvervsarealer og at det derfor skal overvejes nøje, om arealer udlagt til erhverv skal omdannes til bolig- og institutionsformål.

Boliger - et privat plejehjem, ungdoms- og almene boliger - kan løfte stationsområdet i Kokkedal og give mere liv, mener kommunens administration. Borgmesteren finder tanken

Boliger - et privat plejehjem, ungdoms- og almene boliger - kan løfte stationsområdet i Kokkedal og give mere liv, mener kommunens administration. Borgmesteren finder tanken "interessant". Dronefoto: Søren Hempel

Denne nye mulighed betyder ikke, at idéen med at opføre et privat plejehjem ved Kokkedal Station er lagt i mølposen. Tværtimod mener kommunens administration, at det er her, et sådant plejehjem bør bygges. Det er der flere årsager til:

Liv ved Kokkedal Station

Det kan "i kombination med andre funktion er som for eksempel seniorboliger, institutionsbyggeri med almene boliger (og ungdomsboliger) være med til at skabe mere liv og øge aktiviteten i alle timer i døgnet" og dermed "skabe øget tryghed i området og funktioner, der kan underbygge Kokkedal Station som trafikterminal".

Morten Slotved selv finder placeringen ved Kokkedal Station "interessant", men mener også, at den anden mulighed skal undersøges nærmere.

"Vi skal blandt andet finde ud af, om vi har brug for erhvervsdelen i dette område, der er lidt slidt," lyder det fra borgmesteren.

Behovet stiger

Det ligger fast, at Hørsholm har brug for flere senior- og plejeboliger. Allerede næste år vil der være brug for 20 ekstra plejeboliger, og i 2030 vil der ifølge Plejeboliganalysen fra 2018 være brug for mellem 58-67. Dette behov vil et enkelt privat friplejehjem kunne dække, skriver administrationen i sagsfremstillingen.

Publiceret 16 October 2019 09:00