Mai Allin Thorup (K), Henrik Klitgaard (R), Morten Slotved (K), Niels Lundshøj (S), Thorkild Gruelund (UP) og Sv.E. Christiansen (S) præsenterede i dag aftalen, der danner grundlag for budget 2020-2023.

Mai Allin Thorup (K), Henrik Klitgaard (R), Morten Slotved (K), Niels Lundshøj (S), Thorkild Gruelund (UP) og Sv.E. Christiansen (S) præsenterede i dag aftalen, der danner grundlag for budget 2020-2023. Foto: Hørsholm Kommune

Budgetaftale:

50 millioner skal sikre mod grimme overraskelser

12 af 19 i kommunalbestyrelsen står bag budgetaftale, der efter borgmesterens vurdering sikrer kommunens fremtid

Af
Fred Jacobsen

Forventede udgifter til svage borgere - udsatte børn og voksne samt borgere, der ikke kan være på arbejdsmarkedet og derfor skal have førtidspension - fylder pænt i den budgetaftale, 12 af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer (Konservative, Socialdemokrater, Radikale Venstre og løsgænger Thorkild Gruelund) står bag.

Der er sammenlagt afsat 47,3 millioner kroner i 2020 og årene frem til udsatte børn og unge, specialundervisning til børn, til det specialiserede voksenområde og til de voksende udgifter til førtidspension.

Det var på disse områder, budgettet stak af for Hørsholm sidst på året 2018, og som gjorde det nødvendigt med en akut genopretningsplan på 15 millioner kroner først på året og mørke udsigter til budgetreduktioner på over 60 millioner for at få 2020-budgettet til at hænge sammen.

Helt så galt gik det så ikke på grund af økonomiaftalen med Kommunernes Landsforening (KL). Blandt andet derfor taler borgmester Morten Slotved om en budgetaftale, der - med hans ord - sikrer Hørsholms fremtid.

"Vi løfter de svage områder og prioriterer velfærdsområderne. Det sker blandt andet på bekostning af besparelser i administrationen. Vi skal være forberedt på længere sagsbehandlingstider," siger Morten Slotved, som forventer, at der nu er taget højde for de forhold, der sidste år kom bag på kommunen.

Og han understreger, at udviklingen af PH Park for forligspartierne er "en helt afgørende forudsætning for budget 2020-2023."

Løft til de yngste

Også de yngste får et løft. Der er således afsat 55 millioner næste år, i 2021 og 2022, så der kan bygges en ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel til omkring 110 børn, og der er to millioner kroner fra næste år til at løfte normeringerne på vuggestuerne (børn 0-2 år). Pengene her er målrettet til at ansætte flere pædagoger, fremgår det af forligsteksten.

Det betyder, at forældrebetalingen i dagtilbud og dagpleje stiger - og oven i det reduceres institutionernes åbningstid gennemsnitligt med en time pr. uge. Det giver sammenlagt en besparelse på næsten to millioner kroner årligt.

Børnepasning med tilskud

Fra næste år genindføres en ordning, der gør det muligt for forældre til børn fra 24 uger til 2 år og 11 måneder at få tilskud til at passe deres egne børn i stedet for at sende dem i en institution. Der er afsat 500.000 kroner i både 2020 og 2021.

Børne- og skoleområdet er også præget af markante besparelser: Eksempelvis skal hver af de fire skoler reducere deres respektive ledelser med én medarbejder til sammenlagt to millioner kroner næste år og 2,4 millioner kroner i årene fra 2021 og frem.

Færre vikarer

På Social- og seniorudvalgets område skal der hentes 3,5 millioner årligt på at nedsætte vikarforbruget på ældreområdet. Det skal ske ved at ansætte timelønnede, etablering af et internt afløser korps og større fokus på fravær. Der indføres også beboerbetaling på plejecentrene, så beboerne fremover skal betale 130 kroner om måneden for vask af personligt tøj og samme beløb for vask af sengelinned, håndklæder og dyner.

"Vi holder fast i andelen af velfærdsmilliarden (6,7 millioner kroner) og bibeholder klippekortsordningen på plejehjemmene," fremhæver borgmester Slotved.

25 mio. til klubhus

På Sport-, fritid- og kulturområdet er der afsat 25 millioner kroner frem til 2023 til klubhus til udendørsidrætten, som tidligst kommer til at stå færdigt i 2023. Forud skal der dog laves en forundersøgelse, og forligspartierne har så også givet hinanden håndslag på, at de ved budgetlægning for 2021 og frem skal se på en ny trægulvhal.

Kulturhus Trommen og biblioteket skal samlet spare 500.000 kr., til gengæld er der afsat et tilsvarende beløb til bedre stole i Trommens store sal.

Publiceret 21 October 2019 16:30