Lokalplan 170 for PH Park blev mandag aften vedtaget af et politisk flertal i Hørsholm Kommunalbestyrelse. Kun DF stemte imod, mens Venstre undlod at stemme.

Lokalplan 170 for PH Park blev mandag aften vedtaget af et politisk flertal i Hørsholm Kommunalbestyrelse. Kun DF stemte imod, mens Venstre undlod at stemme.

Historisk beslutning og ny klage:

PH Park med 250 boliger vedtaget

Efter flere års tilløb blev lokalplanen for PH Park mandag aften vedtaget i Hørsholm Kommunalbestyrelse, men naboer indbringer afgørelsen for Planklagenævnet

Af
Morten Timm

Hørsholms nye bydel - PH Park - er en realitet.

Mandag aften blev den historiske beslutning taget af et flertal i Hørsholm Kommunalbestyrelse, da de vedtog lokalplan 170 for PH Park med ca. 250 boliger på den tidligere sygehusgrund.

Det betyder, at byggemodningen nu kan gang gå i gang og derefter selve byggeriet, hvor de første boliger forventes at stå indflytningsklar i 2022.

Efter over halvanden times politisk debat - til tider tilsat giftige spydigheder - kunne borgmester Morten Slotved tælle 13 stemmer for lokalplanen - Konservative, Socialdemokratiet, Radikale, Liberal Alliance og Thorkild Gruelund (UP), mens Venstres fem medlemmer undlod at stemme og DFs Glen Madsen som den eneste valgte at stemme imod.

"PH Park ser rigtig spændende ud, og der er sikkert meget gode ting, men alt omkring processen har fungeret dårligt. Her krakelerede min opfattelse af god borgerinddragelse - og jeg har kun et ord om det: Manglende ordentlighed," sagde Glen Madsen, der også afkrævede de andre partiers klare svar på om de var fuldt tilfredse med lokalplanen eller ej.

Det satte gang i en endeløs talerække, hvor flere - knapt så skarpt som Glen Madsen - også noterede sig en problematisk proces, hvor borgerne ikke havde følt sig hørt.

Det må vi lære af, lød meldingerne fra flere - og med hensyn til 'tilfredsheden' var der bred enighed om, at PH Park-lokalplanen et resultat af kompromissets mulige kunst.

Tilfreds borgmester

Borgmester Morten Slotved (K) kaldte det et 'bearbejdet projekt', men var meget tilfreds.

"Jeg er stolt af de kompromisser, vi alle sammen har været med til at indgå. Det er et fantastisk projekt, som giver nogle kvaliteter til fremtiden i Hørsholm. Jeg tror, det er noget, vi bliver rigtig glade for," sagde borgmesteren.

Ikke på Venstres niveau

Hos Venstre var begejstringen mere behersket.

"Vi er nået lagt, men ikke helt på det vi niveau, Venstre ønsker. Nogle af bygningerne er stadig for overvældende. Jeg glæder mig til PH Park står færdig og håber, at det er bliver en stor succes, men vi havde ønsket de bedste vilkår for de eksisterende og nye beboere," kom det fra Annette Wiencken (V).

Partifællen Anne Ehrenreich ville dog stadig have et svar på, hvornår i processen, Hørsholm Kommune havde afskåret sig fra muligheden for at ændre i projektet. For eksempel at få tårnhusenes højde længere ned.

"Vi må kunne gå tilbage og forhandle. Vi skylder naboerne at undersøge det igen," fastslog Anne Ehrenreich.

Skygge-kompensation

Thorkild Gruelund havde kun lovord tilovers for PH Park, men mente, at kæden var hoppet af i forhold til dialogen til borgerne.

"Problemet var jo, at vi havde solgt det. Jeg håber, at vi er blevet klogere til næste gang. Og så mener jeg, at vi skal ud at kompensere for skygge hos de borgere, det rammer, hvis de fremlagte skyggediagrammer ikke holder i virkeligheden," mente Gruelund.

Radikales Henrik Klitgaard kaldte PH Park for helt fantastisk.

"Vi er bebrejdet for, at økonomien ikke er ordentlig, men vi har valgt, at det skulle være med underjordisk parkering til 400.000 kroner i etablering pr. plads på kommunens regning, fremfor 400 pladser på overfladen. Det er altså en væsentlig investering for alle Hørsholms borgere".

Naboer klar med klage

Det er over to år siden, at daværende kommunalbestyrelse vedtog udviklingsplanen for PH Park. Siden hen har der været afholdt udbud, præsenteret byggeprojekter, afholdt borgermøder og udarbejdet lokalplansforslag, som ikke mindst har mødt stor modstand for naboerne på grund af skygge- og indbliksgener fra de høje tårnhuse samt en forværret trafiksituation i området.

Reaktionen kom da også prompte fra naboerne, da den historiske beslutning om den ny bydel var truffet. Ved den afsluttede spørgetid meddelte Jens Christian Sørensen, formand for Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse, at de indbringer afgørelsen til Planklagenævnet, med baggrund i alvorlige retlige procesfejl - herunder at lokalplanpligten i forløbet er tilsidesat og almene forvaltningsretlige principper er overtrådt.

Med klagen ønsker de, at Planklagenævnet skal gøre kommunalbestyrelsens vedtagelse af lokalplan 170 for ugyldig.

Ifølge direktør for by- og ejendomsudvikling, Ole Stilling, har naboernes klage ikke opsættende virkning.

Næste skridt

Næste skridt bliver, at de to bygherre arbejder videre med de to projekter med henblik på at sætte lejligheder til salg.

Foruden boligerne vil PH Parks kommende søpark blive et rekreativt område for alle borgere i Hørsholm. Søen får desuden den funktion at løse regnvandshåndteringen for et større opland.

FAKTA: Ændringer i Lokalplan 170

Lokalplanen for PH Park blev vedtaget med en række ændringer i forhold til det oprindelige lokalplansforslag, der har været i høring henover sommeren.

Naboer til PH Park har blandt andet tilkendegivet modstand mod byggeriets højde, og her er der foretaget en række ændringer af højder, herunder nedsat etagehøjden fra 6 til 5 etager for punkthus i parcel 4, der er placeret på hjørnet af Usserød Kongevej og Højmosen.

Endvidere er højden nedsat på rækkehuse placeret mod Bolbrovej i Parcel 1 og 3 fra 3 til 2 etager.

Publiceret 28 October 2019 22:37