Hørsholms viceborgmester beskylder nabokommunen Fredensborg for at bruge tal fra en rapport

Hørsholms viceborgmester beskylder nabokommunen Fredensborg for at bruge tal fra en rapport "helt ukritisk" i deres ansøgning til Erhvervsstyrelsen. Foto: Søren Hempel

Stor bekymring i Hørsholm:

Hver tredje butik lukker

Viceborgmester angriber nu nabokommunen Fredensborg for at behandle tal i rapport "helt ukritisk"

Af
Fred Jacobsen

"Vores detailhandel er ikke meget succesfuld, og en omsætningsnedgang på 180 millioner kr. vil svare til en omsætningsnedgang på 29 procent for bymidten. Resultatet af en reduktion af omsætningen i den størrelse kan i bedste fald betyde, at hver tredje butik kommer til at lukke i bymidten."

Så dramatisk ridser Hørsholms viceborgmester Henrik Klitgaard (R) situationen op for hvad der vil ske, hvis den ny bymidte omkring Cirkelhuset i Kokkedal udvikler sig, som det er forudsat i de tal, Fredensborg Kommune og områdets udvikler, Athena Partners, arbejder ud fra.

Et forkert billede

De tegner et helt forkert billede, mener Klitgaard, der nu angriber nabokommunen Fredensborg direkte for at have "brugt alle tallene helt ukritisk", da kommunen for et års tid siden afgav høringssvar til Erhvervsstyrelsen forud for kommunens ansøgning om at få godkendt af Cirkelhusgrunden og Kokkedal Industripark som aflastningsområde.

Klitgaard kritiserer Fredensborg Kommune for at læne sig op ad tal fra en rapport fra COWI i 2017, der adskiller markant sig fra en analyse, Hørsholm Kommune selv har fået udarbejdet.

Truer handelslivet

Ifølge COWI-rapporten (bestilt af Athe Partners, der udvikler Cirkelhusgrunden, red.)har Hørsholm Kommune et markant overskud på sin handelsbalance (149 procent) på udvalgsvarer, hvor Hørsholm Kommunes rapport fra Institut for Center-Planlægning (ICP) fra 2018 beskriver en handelsbalance på 81 procent.

Handelsbalancen er her udtryk for, hvor meget af kommunens samlede forbrug bruges i kommunens butikker. Er der overskud, kommer der kunder udefra for at handle, er der underskud, handler kommunens borgere uden for kommunen.

I høringssvaret skriver Fredensborg Kommune, at en udbygget ny bymidte i Kokkedal vil ændre Hørsholms handelsbalance 149 procent til 132 procent - svarende til en omsætningsnedgang på 180 millioner kr. Det er den nedgang, Henrik Klitgaard advarer om vil true handelslivet - især i bymidten - ganske alvorligt.

Utilstedeligt

"En omsætningsnedgang vil betyde en handelsbalance på 66 procent i hele Hørsholm Kommune og en nedgang på 29 procent i bymidten," vurderer viceborgmesteren.

Han har i en mail til hele kommunalbestyrelsen gjort opmærksom på det, han over for Ugebladet kalder for "en utilstedelig" anvendelse af COWI-rapportens talmateriale i Fredensborg Kommunes høringssvar. Formålet er at samle kommunalbestyrelsen i denne sag. Helst inden den 12. november, hvor Athena Partners har inviyteret kommunalbestyrelsen til et informationsmøde på Sophienberg Slot i Rungsted.

"Det her er for alvorligt til at der skal gå politisk fnidder i det. Jeg synes det er meget alvorligt, at man ukritisk bruger tallene i et høringssvar til Erhvervsministeriet," siger Henrik Klitgaard.

Lover en redegørelse

Ugebladet har været i kontakt med COWI for at få virksomheden til at forholde sig til de forskellige tal i de to rapporter. COWI henviser i en mail til Kristin Arendt, der er Athena Partners projektleder på Cirkelhusprojektet.

Kristin Arendt er projektleder i Athena Partners og forstår bekymringen om to rapporters meget forskellige tal.

Kristin Arendt er projektleder i Athena Partners og forstår bekymringen om to rapporters meget forskellige tal. Arkivfoto

Og Kristin Arendt lover, at der snart vil komme en redegørelse fra COWI om, hvorfor der kan være så stor forskel på tallene i de to rapporter.

"Det har vi været klar over siden august. Og det er bekymrende med tal, der er så forskellige," siger den tidligere konservative formand for Hørsholms Miljø- og planlægningsudvalg til Ugebladet og understreger, at der nu skal arbejdes på, at de to kommuner, Hørsholm og Fredensborg, får et grundlag, de kan være fælles om.

Et fælles grundlag

"Fredensborg har ikke som Hørsholm et opdateret billede af, hvordan det står til med detailhandelen. Det er vigtigt med et fælles grundlag," understreger Kristin Arendt.

Hun forklarer de store forskelle med, at de to undersøgelser er baseret på forskellige tal, hvor Hørsholms seneste rapport er en delvis fremskrivning af den seneste rapport for fem år siden - hvor Fredensborg ikke har lavet en opdatering. COWI-tallene bygger derfor ifølge Kristin Arendt på tal fra 2014.

"En del af forklaringen kan ligge i den tidsforskydelse," forklarer hun.

Op i helikopteren

Begge byråd er inviteret til mødet den 12. november og handler ifølge Kristin Arendt om at tage "en tur i helikopteren" og se på nyeste udfordringer, for detailhandelen.

"Det viser sig jo, at Hørsholms detailhandel slet ikke har det så godt. Det er vigtigt at se på de mekanismer, der har forstærket denne negative udvikling," lyder det fra Kristin Arendt.

Publiceret 29 October 2019 10:20