En gruppe borgere i Rungsted mener ikke, at lokalplanerne bliver overholdt i Hørsholm Kommune og har derfor startet en underskriftindsamling. Blandt andet mod en arealoverførelse på Svendsvej ved Jan Klit, formand for Miljø- og planlægningsudvalget, og på Højskolevej hos Centerchef for Teknik, Katrine Langer.

En gruppe borgere i Rungsted mener ikke, at lokalplanerne bliver overholdt i Hørsholm Kommune og har derfor startet en underskriftindsamling. Blandt andet mod en arealoverførelse på Svendsvej ved Jan Klit, formand for Miljø- og planlægningsudvalget, og på Højskolevej hos Centerchef for Teknik, Katrine Langer.

Underskriftindsamling:

Borgere i protest mod urimelige og uforståelige dispensationer

En gruppe Rungstedborgere kommer med hårde beskyldninger i underskriftindsamling mod arealoverførelser, der ifølge dem strider mod byplan og giver uønsket bolig-fortætning

Af
Morten Timm

"Lokalplaner skal da overholdes, ikk? Gælder det også kommunens politikere og embedsmænd?"

Sådan præsenterer fem borgere i Rungsted den underskriftindsamling, de netop har startet på sitet skrivunder.net i protest mod to sager om arealoverførelse, hvor henholdsvis formand for Miljø- og planlægningsudvalget Jan Klit og centerchef for teknik, Katrine Langer, er involveret.

De strider mod henholdsvis Byplan 6 og Lokalplan 156, mener naboerne, der nu tager skridtet videre i forsøget på at stoppe planerne og gøre omverdenen opmærksom, at de synes, at der foregår noget kritisabelt i Hørsholm Kommune.

"Med denne underskriftindsamling ønsker vi et stop for kommunens urimelige og uforståelige dispensationer i forhold til gældende lokalplaner - og som medfører ulovlige etableringer af nye byggegrunde, der er alt for små i forhold til de gældende lokalplaners krav," skriver Birgitte Dyreborg, Jens Poulsen, Christian og Hannah Hvidt samt Dorthe Galland.

Foreløbig har 58 personer skrevet under på underskriftindsamlingen.

Stærkt i tvivl

Den ene sag handler om, at udvalgsformand Jan Klit sælger et mindre areal til sin nabo, så han kan etablere en ny grund på 796 m² med mulighed for at opføre en ny bebyggelse på 159 m² mellem Jan Klit og naboens eksisterende matrikler.

Jan Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget, har tidligere sagt til Ugebladet, at han er privatperson og ikke herre over, hvornår naboen henvender sig og spørger om han kan købe noget jord.

Jan Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget, har tidligere sagt til Ugebladet, at han er privatperson og ikke herre over, hvornår naboen henvender sig og spørger om han kan købe noget jord. Pressefoto

Ifølge Byplan 6 skal nyudstykkede grunde have en mindstegrundstørrelse på 1000 m². I den aktuelle sag frygter gruppen af borgere, at man er ved at give en dispensation, der ifølge dem afviger mere end 20 procent. Det finder de er forkert.

"En sådan 'fortætning' af boligmassen kan ingen, hverken på kort eller lang sigt, være tjent med. Når man som grundejer er forpligtet til at overholde lokalplanens bestemmelser, betyder det vel også, at kommunen tilsvarende er forpligtet til at respektere og overholde samme regelsæt. Vi er nu blevet stærkt i tvivl om kommunen overholder sin del af denne aftale," oplyser de.

Lovgivning negligeres

De fem Rungsted-borgere trækker samtidig en sag på Højskolevej i Rungsted frem. Her det centerchefen for teknik, Katrine Langer og hendes mand, der har overført et areal mellem nr. 3A og 3B, hvorved den ene grund er sat til salg som byggegrund.

"Her er der dispenseret voldsomt (33-40 procent) i forhold til gældende og nye Lokalplan 156," hævderne Rungsted-borgerne.

De mener, at deres retssikkerhed bliver krænket, fordi det er beslutninger, der træffes hen over hovedet på borgerne.

"Der er tale om to sager, hvor ejerne har en meget tæt tilknytning til Hørsholm Kommunes administration, og hvor der søges og er givet dispensationer langt ud over det rimelige og forståelige. Vi oplever, at gældende lovgivning inden for området negligeres og omgås af betroede medarbejdere i kommunen," meddeler Birgitte Dyreborg, Jens Poulsen, Dorthe Galland, Christian og Hannah Hvidt i deres protest.

Du finder deres underskriftindsamling HER

Ugebladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra direktør for By- og Ejendomsudvikling, Ole Stilling.

Publiceret 31 October 2019 17:00