"Jeg må tage stærk afstand fra, når de siger, at betroede medarbejdere i kommunen neglerer eller omgår lovgivningen. Det passer ikke," siger Ole Stilling, direktør for by-ejendomsudvikling, teknik og miljø i Hørsholm Kommune.

Direktør tager afstand fra beskyldninger:

Medarbejdere omgår ikke lovgivningen

Der er ikke givet dispensation til centerchef, fastslår Ole Stilling, direktør i Hørsholm Kommune. Han mener, at de fem borgere, der har iværksat en underskriftindsamling mod urimelige og uforståelige dispensationer, fremlægger flere forkerte oplysninger

Af
Morten Timm

"Vi kan selvfølgelig ikke tage folks oplevelse af noget fra dem, men jeg må tage stærk afstand fra, når de siger, at betroede medarbejdere i kommunen neglerer eller omgår lovgivningen. Det passer ikke".

Sådan lyder reaktionen fra Ole Stilling, direktør for by-ejendomsudvikling, teknik og miljø i Hørsholm Kommune, efter Ugebladet i går kunne fortælle, at fem borgere har taget initiativ til en underskriftsindsamling mod det de kalder "Hørsholm Kommunes urimelige og uforståelige dispensationer i forhold til gældende lokalplaner - og som medfører ulovlige etableringer af nye byggegrunde, der er alt for små til de gældende lokalplaners krav".

Borgerne retter kritikken mod to specifikke sager, henholdsvis på Svendsvej med formand for Miljø- og planlægningsudvalget Jan Klit (K) og på Højskolevej hos centerchef for teknik og miljø, Katrine Langer.

"Selvfølgelig overholder vi loven og lever op til de lokalplaner, der er, og følger den praksis, der har været i kommunen omkring sådanne sager," fastslår Ole Stilling videre.

Ingen dispensation

I begge sager drejer det sig om arealoverførsler fra én grund til én anden, og derfor er det forkert at tale om etablering af nye grunde, pointerer han.

"I centerchefens sag er der hverken søgt eller givet nogen dispensation, fordi de ganske enkelt har ret til at overføre et areal til den anden grund, så længe den grund, de overfører fra, ikke bliver under 1.000 m². Der er intet ulovligt i det, og vi kan ikke nægte dem det," oplyser direktøren.

Ole Stilling har ikke noget imod, at borgere laver en underskriftindsamling og protesterer, men han er uforstående overfor, at de i Ugebladet hævder, at de føler deres retssikkerhed krænket, fordi beslutningerne er taget over hovederne på dem.

"Sagen på Svendsvej har været i nabohøring, hvor de har givet deres mening til kende, men vi er en myndighed og skal træffe beslutninger. Det gør vi i forhold til gældende regler og den praksis, der har været i kommunen," tilføjer han.

Byggeret på hver grund

Det springende punkt er, at der ikke i nogen af de to sager er tale om nyudstykning af grunde, men arealoverførsler mellem to eksisterende grunde. På hver eneste grund er der en byggeret, og den grundlæggende ret kan kommunen ikke gøre noget ved.

Hvor meget man må bygge på grunden er derimod styret af den enkelte lokal- eller byplan for det pågældende område.

Ved redaktionens slutning er der endnu ikke truffet en afgørelse i Jan Klits sag på Svendsvej.

Publiceret 01 November 2019 18:32