250 elever på Rungsted Gymnasium blev torsdag sendt ud på en interaktiv vandretur, da skolen indviede deres nye refleksionssti.

250 elever på Rungsted Gymnasium blev torsdag sendt ud på en interaktiv vandretur, da skolen indviede deres nye refleksionssti. Foto: Morten Timm

Elever på gåtur med refleksion:

Skal øge trivsel og den mentale sundhed

Som de første har Rungsted Gymnasium etableret en særlig refleksionssti, der giver eleverne mulighed for ro, eftertanke og tanke ny energi og til at tage toppen af forventningspresset

Af
Morten Timm

Flere og flere unge føler sig presset og stresset - både omkring skolearbejde og det sociale liv. Høje forventninger og øget fokus på præstationer skaber ubalance i den mentale sundhed hos mange unge.

Det vil man på Rungsted Gymnasium nu forsøge at gøre noget ved, og torsdag indviede skolen som de første i landet en såkaldt refleksionssti, der skal give eleverne mulighed for en aktiv pause, hvor de ude i det fri kan tanke energi via samtale to og to eller i små grupper med deres refleksioner til spørgsmål, der er inspireret af filosoffer som Kirkegaard og Løgstrup.

Håbet er, at ruten kan bidrage til at øge trivslen, afstresse og skabe endnu større samhørighed blandt elever og lærere

"Vi vil gerne gå forrest og tænke ud af boksen i forhold til at tage initiativer, der kan fremme elevernes trivsel i gymnasietiden. Håbet er, at ruten kan bidrage til at øge trivslen, afstresse og skabe endnu større samhørighed blandt elever og lærere," siger rektor på Rungsted Gymnasium, Ruth Kirkegaard.

"Selv om vi kan se på vores trivselsmåling, at eleverne generelt trives rigtig godt fagligt og socialt på skolen, føler mange elever sig alligevel presset – både i skolen, hvor de gerne vil præstere bedst muligt, men også i alle øvrige sammenhænge og relationer, hvor eleverne er underlagt et stort forventningspres. Her håber og tror vi, at den interaktive vandrerute kan bidrage til, at eleverne tager den her skal af perfekthed af og snakker personligt sammen og får åbnet op om de ting, de måske tror, de er de eneste, der går og har," forklarer Ruth Kirkegaard.

Rektor Ruth Kirkegaard byder velkommen og introducerer eleverne til den nye refleksionssti, der gerne skulle medvirke til øget trivsel hos eleverne på Rungsted Gymnasium

Rektor Ruth Kirkegaard byder velkommen og introducerer eleverne til den nye refleksionssti, der gerne skulle medvirke til øget trivsel hos eleverne på Rungsted Gymnasium Foto: Morten Timm

"Mange har høje forventninger til sig selv - og er oftest hårdest ved sig selv. Som skole tror jeg ikke, at vi kan fjerne al pres og karakterræs, men vi tror, at alle kan blive bedre til at håndtere det, når man er sammen om det," siger Ruth Kirkegaard til Ugebladet.

Fjerne tabu

Med de fastlagte spørgsmål får de en ramme at snakke ud fra - og et spørgsmål kunne fx være "Hvornår er du allermest dig selv?"

Den ene elev stiller spørgsmål til den anden, som på vej ud ad refleksionsstien skal svare, mens spørgsmålstilleren lytter. På den anden halvdel af ruten bytter de to elever roller.

Ved at gå ved siden af hinanden ude i naturen og have ro til at tale er det håbet, at det vil få flere elever til åbne sig og fortælle, hvordan de har det - og hvilke udfordringer, der trykker dem i livet. Noget der gøre det mindre tabuiseret at sige, at man som ung ikke har det særligt godt.

”Vi ved fra undersøgelser, som 'ABC for mental sundhed' har lavet, at det hjælper, hvis man gør noget aktivt, gør noget meningsfuldt og gør noget sammen. Det er for så vidt ikke rocket science, men det er klart, at det er en omvæltning for unge, der er vokset op i en smartphone og som her skal være nærværende og på sin vis lære den dannelse at samtale uden telefon," siger gymnasierektoren.

Det er for så vidt ikke rocket science, men det er klart, at det er en omvæltning for unge, der er vokset op i en smartphone

Derfor var det også helt bevidst - selv om det nok var angstprovokerende for nogle - at de 250 elever i de ni 1.g-klasser blev sendt afsted på refleksionsstien uden deres mobiler.

Rart uden mobil

For Sofie og Cecilia i 1.F blev turen og snakken på stien en rigtig god oplevelse for dem begge.

"Det var faktisk rart uden mobil, for vi fik virkelig snakket, og det gav os lyst til åbne os for hinanden. Og så er det også noget andet at være ude i naturen," fortæller de to 1.g-eleverne efter at have vandret i små 30 minutter.

Sofie og Cecilia fra 1.F havde god oplevelse på deres første refleksionstur, hvor fik snakket og slappet af.

Sofie og Cecilia fra 1.F havde god oplevelse på deres første refleksionstur, hvor fik snakket og slappet af. Foto: Morten Timm

Begge var i øvrigt positivt overrasket over, at alle elever tog det seriøst, og der slet ikke var noget fjolleri, som de nok havde frygtet lidt.

"Nu er vi kommet i en klasse, hvor der er 22 piger og 10 drenge, og der snakkede vi også om, at det er vigtigt, at vi alle giver hinanden en fair chance - så vi ikke ender med at blive meget opdelt. Der skal være plads til alle, lige meget hvilken type, man er," mener Sofie og Cecilia.

Der skal være plads til alle, lige meget hvilken type, man er

De føler begge, at omvæltningen fra folkeskolen til gymnasiet har været stor. Pludselig er der en masse valg og beslutninger, de skal tage. Det øger presset for om man nu vælger forkert, forklarer de videre.

Tilbage i fællesskabet

Ruten og de tilhørende samtale- og refleksionsspørgsmål er udviklet i samarbejde med 'ABC for mental sundhed' og 'Walk to Explore'.

Her har Vibeke Koushede, professor i mental sundhedsfremme og projektchef for indsatsen og partnerskabet 'ABC for mental sundhed', netop kigget på de unges trivsel og mentale sundhed.

"Det er desværre gået den forkerte vej med vores mentale sundhed. Især hos de unge, der oplever angst og stress. Vores undersøgelser viser, at det giver bedre mental sundhed, når vi skaber fællesskaber og er i sociale relationer, hvor man i et langsomt tempo gør noget aktivt med plads til ro og refleksion," siger Vibeke Koushede, der er glad for at kunne bidrage til projektet på Rungsted Gymnasium.

"Det er vores ambition ('ABC for mental sundhed') at udbrede viden om, hvad vi fra forskning ved, at man kan gøre for at styrke ens egen og andres mentale sundhed og trivsel til glæde og gavn for de mange," tilføjer hun.

Stort individuelt fokus

Som udgangspunkt har de i undersøgelserne ikke kigget på, hvad årsagen til den dårlige mentale sundhed er, men ifølge professor Vibeke Koushede er en af forklaringerne, at der i dag er et ekstra fokus på den individuelle præstation. Det er giver udfordringer, når vi som mennesker faktisk trives bedst i et fællesskab.

Ved at tale om det kommer der en større åbenhed og forståelse for de svære ting

"Det skaber desværre en opfattelse hos flertallet af de unge, der ikke har det godt, at alle de andre har det godt. Ved at tale om det kommer der en større åbenhed og forståelse for de svære ting, og de fleste opdager, at de ikke er de eneste, der har det sådan," siger Vibeke Koushede.

Publiceret 08 November 2019 12:27