Hørsholms plejehjemsbeboerne skal til lommerne og betale for tøjvask og vask af sengetøj.

Hørsholms plejehjemsbeboerne skal til lommerne og betale for tøjvask og vask af sengetøj. Foto: Adobe Stock

Her skal pengene hentes:

Færre vikarer, færre møder, mere brugerbetaling

Tydelige besparelser på social- og seniorområdet, selv om der generelt er tilfredshed med budgettet

Af
Fred Jacobsen

Det gik, med udvalgsformand Thorkild Gruelunds (UP) ord, "ikke helt så galt som frygtet", da brikkerne til Hørsholm Kommunes budget 2020-2023 var faldet på plads. Omvendt erkender han også, at der ikke kan spares "uden at det kan mærkes".

Og der er elementer i aftalen, der vil kunne mærkes på social- og seniorområdet.

Ifølge den budgetaftale, formanden for Social- og seniorudvalget (SSU) er medunderskriver på, er der også blevet skåret. Mest på driften og på anlæg i 2020, og uden sikkerhed for, at disse penge kommer i spil i 2021. I alt ca. 9,7 millioner kr. i 2020 og en million mindre i 2021.

Den direkte kontakt

De fleste penge er hentet på at skære ned på brugen af vikarer, holde færre møder og bruge mindre tid på planlægning og transport. Med det formål, som det er formuleret i budgetaftalen, at "øge den direkte tid med borgerne".

Størsteparten af driftsbesparelserne - sammenlagt seks millioner kr. - hentes på en mindre brug af vikarer og på serviceforringelser og effektiviseringer på det specialiserede voksenområde.

Vikarforbruget skal erstattes af timelønnede afløsere, et internt afløserkorps og øget fokus på fravær, mens det i aftalen ikke er penslet ud, hvad forringelserne på det specialiserede voksenområde skal bestå af. Som i øvrigt er et område, der på plussiden fik tilført 18,8 millioner kr.

Tøjvask koster

Som noget helt nyt skal kommunens 235 plejehjemsbeboere til lommerne og betale 130 kr., hvis de vil have vasket deres private tøj, og yderligere 130 kr. om måneden, hvis de også vil have vasket deres sengelinned, håndklæder og dyner. Det er en ydelser, der hidtil har været en del af servicekontrakten og derfor uden direkte brugerbetaling for den enkelte borger.

En forudsætning for at denne budgetbesparelse - som jo i virkeligheden er en ny indtægt for kommunen - er, at alle beboere på Breelte, Louiselund Margrethelund og Sophielund betaler.

"Det er jo aldrig rart at skulle sætte prisen op, så det her er et valg mellem flere onder," siger formand Gruelund om besparelsen, der også har den teknikalitet i sig, at brugerbetaling ike er omfattet af udligning.

Café lukker, medmindre...

...der kommer en forpagter og vil drive caféen på Louiselund plejecenter. For aftalepartnerne har givet hinanden hånden på, at det skal undersøges, om der er én eller anden, der kan se forretningen i at drive caféen.

En synlig besparelser på anlægssiden er, at en pulje til velfærdsteknologi på godt én million kr. udgår. Det betyder i praksis, at puljen tidligst kan komme i spil igen i 2021.

FAKTA

Driftsreduktioner på social- og sundhedsområdet (alle beløb er pr. år 2020-2023)

  • 3,6 mio. kr.: Væk med vikarer, ind med timelønnede, afløserkorps og fokus på fravær
  • 2,4 mio. kr.: Ringere service og effektivisering på det specialiserede voksenområde
  • 655.000 kr.: Plejehjemebeboerne skal betale 260 kr. om måneden for vask af privat tøj og vask af senelinned, håndklæder og dyner
  • 500.000 kr.: Brug af vaskeservietter på plejehjemmene
  • 324.000 kr.: Tre gæsteboliger på Sophienlund og Breelteparken omdannes til plejeboliger
  • 173.000 kr. i 2020 og 153.000 kr. 2021-2023: Færre mobiltelefoner, nøglelås- og nødkaldsaftale med Nordsjællands Brandvæsen bliver sagt op
  • 155.000 kr.: Mindre mødeaktivitet i hjemmeplejen
  • 100.000 kr.: Opsige af aftaler med Falck om specialrådgivning på hjælpemiddel- og boligområdet
  • 65.000 kr.: Højst fem fodbehandlinger pr. beboer

Anlæg

  • 1.017.200 kr.: Pulje til velfærdsteknologi udgår i 2020

Publiceret 10 November 2019 09:00