Dronninghus i dag: På dagligvarefronten er kun Grøn & Kål tilbage.

Dronninghus i dag: På dagligvarefronten er kun Grøn & Kål tilbage. Foto: Leon Gyldmark

LOKALHISTORISK:

Den langsomme butiksdød i Dronninghus

Af slagter, fiskehandler, bager og grønthandler er nu kun grønthandleren tilbage med dagligvarer i butiksejendommen på Rungstedvej

Af
Hans Jørgen Winther Jensen, ph.d.

Museumsinspektør og arkivleder

Det oprindelige Dronninghus blev bygget omkring år 1900, men brændte allerede ca. 1905, hvorefter det nuværende opførtes. Navnet Dronninghus bruges i dag om hele den lange bygning, der omfatter Rungstedvej nr. 5 og 7. Denne konstruktion opstod imidlertid først i 1958, hvor ejendommene på de to numre blev om- og sammenbygget.

Gennem mange år eksisterede der her forskellige dagligvareforretninger. Således var der i år 2000 en slagter, en grønthandler, en fiskehandler og en bager. De startede ifølge Ugebladet 22. november det år en underskriftsindsamling i protest mod en frygtet ny nabo. De frygtede den ejendomsmægler, der ifølge forlydender skulle komme i stedet for den lukkende høker i nr. 7. De mente, at en ejendomsmægler ville ødelægge forretningsgrundlaget.

Kamp om stofgardriner

Slagtermester Bagger-Nielsen startede sin slagterforretning i nr. 5 allerede omkring 1960. Han blev kendt for sin strid med myndighederne om brug af stofgardiner i sin forretning. Noget stadsdyrlægen fandt var uforeneligt med den rette hygiejne.

Slagtermesteren slap med en advarsel i 1977, og forretningen overlevede indtil udgangen af 2017, hvor den daværende ejer, slagtermester Kjellmann og hustru, trak sig tilbage. En overgang så det ud til, at der ville komme en ny slagterforretning med et andet koncept; men i sidste øjeblik viste det sig, at udlejeren og slagteren, ifølge Ugebladet fra 28. oktober 2017, ikke kunne blive enige om vilkårene for lejemålet.

Grønthandler kæmper

Lukningen betød en stor nedgang i omsætningen for grønthandleren, Blom & Kål, og her i 2019 er bagerforretningen lukket, hvad der yderligere vil smitte negativt af på grønthandlerens forretning. Indehaveren af denne forretning, Pelle Nilsson, siger da også, at hans fremtid i Dronninghus afhænger af, hvad der sker med de lokaler, som bageren lige har forladt.

I hvert fald er situationen i dag, at der kun er én dagligvareforretning tilbage – nemlig grønthandleren Blom & Kål. Til gengæld kan du få takeaway i forskellige aftapninger: indisk, thailandsk og takeaway med udgangspunkt i det dansk-franske køkken.

Hvis man vil se flere fotos fra Hørsholms historie, kan man gå ind på arkiv.dk, hvor godt 7000 af arkivets mange fotos kan ses – blandt andet fotos af Vejlehus, der lå lige over for Dronninghus.

Publiceret 12 November 2019 16:00