En gruppe borgere i Rungsted mener ikke, at lokalplanerne bliver overholdt i Hørsholm Kommune og har derfor startet en underskriftindsamling. Blandt andet mod en arealoverførelse på Svendsvej ved Jan Klit, formand for Miljø- og planlægningsudvalget, og på Højskolevej hos Centerchef for Teknik, Katrine Langer.

En gruppe borgere i Rungsted mener ikke, at lokalplanerne bliver overholdt i Hørsholm Kommune og har derfor startet en underskriftindsamling. Blandt andet mod en arealoverførelse på Svendsvej ved Jan Klit, formand for Miljø- og planlægningsudvalget, og på Højskolevej hos Centerchef for Teknik, Katrine Langer.

Nu går Bech-Bruun i gang:

Det skal advokaterne undersøge efter kritik af arealoverførsler

Den uvildige undersøgelse af Hørsholm Kommunes sagsbehandlinger efter kritik af Svendsvej og Højskolevej skal gå fem år tilbage

Af
Morten Timm

Direkte affødt af to byrådsmedlemmers tvivl om lovligheden af Hørsholm Kommunes praksis i sager om arealoverførsler indleder advokatfirmaet Bech-Bruun nu en gennemgribende undersøgelse.

Det sker både i forhold til de to omstridte sager på Svendsvej og Højskolevej i Rungsted, som Ugebladet har omtalt de senere uger, og i Hørsholm Kommunes behandling af sådanne sager i almindelighed.

Det er Venstres Anne Ehrenreich og Fritz Reuther, der har rejst kritik af kommunens sagsbehandling på området og sået tvivl om kommunens lovlydighed, fordi de mener, at administrationen ikke har handlet inden for Planlovens §19.

Dertil er Anne Ehrenreich medunderskriver på en protestskrivelse, startet af en gruppe borgere, hvor det fremgår, at kommunens medarbejdere omgår lovgivningen i deres sagsbehandling.

Konsekvens af tvivlen

Den tvivl der nu er rejst om, at det kan have haft indflydelse på sagernes udfald, fordi det omhandlede henholdsvis udvalgsformand Jan Klit og centerchef Katrine Langer, fik i sidste uge direktionen i Hørsholm Kommune til at bede advokatfirmaet Bech Bruun om en ekstern vurdering af kommunens praksis i sager om arealoverførsler.

"Borgerne skal kunne have fuld tillid til myndighedsudøvelsen i Hørsholm Kommune, og det er på den baggrund, at en uvildig vurdering er blevet iværksat," meddeler Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.

Konkret sagsvurdering

Nu har Bech-Bruun færdiggjort deres opgavebeskrivelse, og her fremgår det, at de konkret vil tage stilling til de to aktuelle sager på Højskolevej 3 og Svendsvej 6-8.

Derudover vil de gennemgå øvrige sager fra de sidste fem år for at kunne give en generel vurdering af kommunens behandling af sager om arealoverførsel fra eksisterende ejendomme.

"Vi vil foretage en gennemgang og analyse af Hørsholm Kommunes afgørelser i sager om arealoverførsel, hvor der er tale om overførsel af areal fra en eksisterende grund til en anden eksisterende grund," oplyser advokat Jacob Brandt, partner hos Bech-Bruun i deres skrivelse.

"Det er vores vurdering, at det vil være relevant at gå fem år tilbage. Efter gennemgangen vil vi tage stilling til, om det er relevant at gå længere tid tilbage," meddeler han videre.

Vurdering af habilitet

Desuden vil Bech-Bruun rette fokus på byggesagsteamet i kommunen og vurderer, om de har været inhabile i de to konkrete sager, som involverer henholdsvis en udvalgsformand og centerchefen på området.

Ifølge Bech-Bruun vil vurderingen baseres på de to sagers akter samt en beskrivelse af hele sagsforløbet.

"Vi vil efterfølgende vurdere, om det er relevant med yderligere tiltag for at afklare spørgsmålet," meddeler Jacob Brandt i deres skrivelse.

Endelig vil advokatfirmaet også komme med en vurdering af kommunens interne kompetencefordeling i forhold til behandling af sager om arealoverførsel.

Den eksterne vurdering vil blive forelagt Økonomiudvalget på et ekstraordinært møde 25. november og på det ordinære Kommunalbestyrelsesmøde samme aften.

Publiceret 14 November 2019 18:00