Udvalgsformand Jan Klit (K) bor på Svendsvej 6. Naboen til venstre har ønsket at købe et areal af Jan Klits ene af to matrikler med byggeret til at kunne opføre en ejendom. På Margrethevej bagved har beboerne lige bagved - Jens Poulsen, Birgitte Dyreborg samt Christian og Hannah Hvidt - gjort indsigelser mod arealoverførslen.

Udvalgsformand Jan Klit (K) bor på Svendsvej 6. Naboen til venstre har ønsket at købe et areal af Jan Klits ene af to matrikler med byggeret til at kunne opføre en ejendom. På Margrethevej bagved har beboerne lige bagved - Jens Poulsen, Birgitte Dyreborg samt Christian og Hannah Hvidt - gjort indsigelser mod arealoverførslen. Foto: Google Maps

Beboere opgiver ikke:

Klager over afgørelse om arealoverførsel

Kommunens direktion har ikke handlet anstændigt og ansvarligt, mener kreds af borgere efter dispensation på Svendsvej 6 og 8A, som ifølge dem er givet på fejlagtige BBR-oplysninger

Af
Morten Timm

OPDATERET Den gruppe af borgere, som har kæmpet mod en arealoverførsel mellem to naboer på Svendsvej 6 og 8A på Svendsvej i Rungsted, vil ikke acceptere den dispensation, som Hørsholm Kommune har udstedt.

Derfor har de valgt at indbrunge kommunens afgørelse til Planklagenævnet med ønske om opsættende virkning, oplyser de i en pressemeddelelse til Ugebladet.

"Hørsholm Kommune har ikke handlet anstændigt og ansvarligt, når de først igangsætter en juridisk undersøgelse om hvorvidt de handler i overensstemmelse med loven, for kort herefter samme dag at meddele dispensation i en sag, der indgår i selvsamme undersøgelse," mener Rungstedborgerne Jens Poulsen, Birgitte Dyreborg samt Christian og Hannah Hvidt.

De finder, at det ville være anstændigt og korrekt at afvente undersøgelsens resultat, inden en eventuel dispensation i sagen blev givet, for den grund, der skabes ved arealoverførslen er 20 procent (203 m²) mindre end de 1000 m², som Byplan 6 anfører som mindstegrundstørrelse.

Bebyggelseprocent overskredet

Ydermere retter beboernes kritik retter sig mod, at kommunens dispensation til en arealoverførsel ifølge dem er givet på baggrund af fejlagtige oplysninger, herunder en bebyggelsensprocent på Svendsvej 6, som ejes af Jan Klit, formand for Miljø- og planlægningsudvalget, og som har solgt og overført et areal til sin nabo..

"Jan Klit har undladt at rette husets gennem længere tid fejlagtige BBR data - hvilket han har pligt til - og det er data som Hørsholm Kommune har truffet sin afgørelse efter," lyder kritikken fra de fire Rungstedborgere, som husejere på Margrethevej i Rungsted er genboere til de to omtalte Svendsvejs-grunde og altså ikke ønsker, at der kan opføres en ejendom mere.

Uacceptabelt af Jan Klit

Jens Poulsen og Christian Hvidt anfægter videre, at Hørsholm Kommune i sin dispensation oplyser, at bebyggelsesprocenten på Svendsvej 6 efter arealoverførslen bliver 20,8. De hævder de to Rungstedborgere er forkert, da bebyggelsesprocenten snarere bliver på 23,8, som er 3,8 procentpoint over de tilladte 20.

"Den samlede grund er således overbebygget med 41 m². Det mener vi heller ikke, der kan dispenseres fra," fastslår de og udpeger Jan Klits garage fra 2010, der i kraft af sin fysiske udformning, ikke kan benyttes som garage. Garagen har snarere nok boliganvendelse, men det fremgår ikke af BBR meddelelsen, tilføjer de.

"Vi mener, at det er uacceptabelt, at en folkevalgt politiker og formand for Miljø og planlægningsudvalget medvirker til at en så omdiskuteret og tvivlsom sag afgøres på et fejlagtigt og retsstridigt grundlag," understreger de to genboere i deres pressemeddelelse.

Samtidig opfordrer de Jan Klit til at fremlægge aftalen om salg af grund til naboen, således at borgerne kan forholde sig til den profit, han opnår.

Som udgangspunkt er der ikke opsættende virkning ved en klage til Planklagenævnet i sager i byzone, men det er noget nævnet tager stilling til, hvis klageren beder om det.

Publiceret 17 November 2019 12:18