Anonym Ungerådgivning er Hørsholm Kommunes nye tilbud til unge mellem 15 og 25 år.

Anonym Ungerådgivning er Hørsholm Kommunes nye tilbud til unge mellem 15 og 25 år. Foto: Adobe Stock

Her hjælper de dem der ikke trives

Anonym Ungerådgivning er kommunens nyt tilbud for at afværge stigende mistrivsel blandt unge

Hørsholm Kommune tilbyder nu gratis, anonyme psykologsamtaler til unge mellem 15 og 25 år.

Anonym Ungerådgivning er et nyt tilbud, der henvender sig til de ca. 2.800 unge i Hørsholm Kommune.

”Jeg er glad for, at vi med Anonym Ungerådgivning i endnu højere grad har mulighed for at forebygge og afhjælpe mistrivsel blandt kommunens unge. Det er et vigtigt fokusområde for os i Sundhedsudvalget. Vi håber, at borgerne i Hørsholm Kommune vil være med til at sprede budskabet, så det kan nå ud til så mange som mulig," siger Svend Erik Christiansen (S), formand for Sundhedsudvalget.

Ungerådgivningen sker på baggrund af landsdækkende undersøgelser, som peger på en stigende mistrivsel blandt unge. Udvalget har derfor prioriteret at afsætte midler til Anonym Ungerådgivning.

I Anonym Ungerådgivning kan Hørsholms unge få direkte og hurtig hjælp hos en psykolog. Det er et rum, hvor de unge kan tale om netop det, de har på hjerte. Ingen emner er for små, ligegyldige eller pinlige at tale om.

Der er tilbud på op til fem samtaler,som er gratis og skræddersys efter aftale med den unge. Telefonisk rådgivning til forældre og andre der er tæt på unge er ligeledes en del af tilbuddet.

Se også mere HER.

-fred.

FAKTA

Anonym Ungerådgivning henvender sig til:

  • Unge mellem 15 og 25 år bosat i Hørsholm Kommune
  • Forældre og netværk, der ønsker telefonisk rådgivning vedrørende unge

Send en SMS, ring eller skriv til: 4015 2970 eller anonym-ung@horsholm.dk

Samtalerne finder sted i Familiehuset, Hørsholm Allé 4, 2970 Hørsholm.

Unge under 18 år har en selvstændig ret til rådgivning efter Servicelovens §11, stk. 1-2. Der forudsættes derfor ikke tilladelse fra forældremyndighedsindehavere.

Publiceret 02 December 2019 18:30