Hulsøvang 20 har været omdrejningspunkt for en voldsom debat om dobbelthuse. Ny forbydes de midlertidigt, men nogle politikere ønsker, at de bliver en del af fremtiden.

Hulsøvang 20 har været omdrejningspunkt for en voldsom debat om dobbelthuse. Ny forbydes de midlertidigt, men nogle politikere ønsker, at de bliver en del af fremtiden. Arkiv foto: Morten Timm

Forbud mod dobbelthuse:

Der kan dog stadig bygges stort og højt

Forbuddet er midlertidigt - flere politikere ser dog gerne at der fremover bliver plads til dobbelthuse

Af
Fred Jacobsen

Med forslaget til 'Tillæg 5 til Partiel Byplan 6' fik kommunalbestyrelsen på det seneste møde sat en foreløbig stopper for tofamiliehuse i villakvartererne nord for Rungstedvej.

Betyder det forbud mod huse, der er lige så stor og høje som et tofamiliehus ville være?

Nej. Der kan fortsat bygges huse i op til to etager og op til 8,5 meter. Og på en grund som Hulsøvang 20 med sine 1260 m² vil der sågar kunne bygges et hus i to etager på 378 kvadratmeter, fordi det nye tillæg også slår fast, at bebyggelsesprocenten højst må være 30.

Det afgørende er, at der ikke bor mere end én familie i huset.

Store huse i forvejen

Viceborgmester Henrik Klitgaard (R), politisk arkitekt bag forslaget, mener alligevel, at tillægget løser et problem.

"I modsætning til et tofamiliehus vil der ikke kunne bo op til ti personer i ejendommen med to indkørsler og to carporte. Grunden vil få et helt andet udtryk," forklarer Klitgaard på spørgsmålet, hvad det egentlig er for et problem, det nye byplantillæg løser.

Når bare der kun bor én familie i det, kan der fortsat bygges huse af denne karakter i Rungsted.

Når bare der kun bor én familie i det, kan der fortsat bygges huse af denne karakter i Rungsted.

Så hvis man mener, at problemet er, at man får et stort, højt hus som nabo, så er det ikke løst?

"Man kan stadig bygge i to etager. Det hører dog ikke til almindeligheder at bygge 300 kvadratmeter store huse. Desuden er der mange store huse i området i forvejen," siger Henrik Klitgaard.

En enig kommunalbestyrelse står bag tillægget. Og flere understregede, at der er tale om en midlertidig regulering, indtil det forældede plangrundlag er moderniseret.

Interesse for dobbelthuse

"Vi oplever en stigende interesse for tofamiliehuse, men er ikke generel imod dem. Jeg håber, at der i det nye plangrundlag også bliver plads til tofamiliehuse," sagde Jan H. Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget, da han fremlagde sagen.

Løsgænger Thorkild Gruelund var enig.

"Det er fint, vi gør det her, men jeg håber, vi igen åbner op for tofamiliehusene," mente han.

Venstres Anne Ehrenreich støttede forslaget og forklarede, at hun ikke generelt var imod tofamiliehuse.

"Vi skal dog også kigge på arealoverførsler og stramme reglerne, så når der står 1000 m² i mindstegrundstørrelse, så er det 1000 m²," sagde Anne Ehrenreich.

Midlertidigt stop

Henrik Klitgaard stillede forslaget om et midlertidigt stop for tofamiliehuse i august i et forsøg på at få styr på den ophedede debat, der var opstået forud for § 14-forbuddet mod et tofamiliehus på 188 kvadratmeter, som den lokale investor Jesper Vissing ville bygge på Hulsøvang 20.

Efter flere MPU- og kommunalbestyrelsesmøder med skiftende flertal, samlede kommunalbestyrelsen sig om et § 14-forbud, som betyder, at der inden for et år skal udarbejdes en lokalplan for området. Den lokalplan skal skal regulere det, der er udstedt forbud imod.

Forslaget skal efter vedtagelsen i offentlig høring i fire uger.

FAKTA

Her er ændringerne i Byplan 6, som tillæg 5 fører med sig:

Formål:

  • at understøtte oplevelsen af området som et villakvarter med store grunde og et grønt præg
  • at undgå de facto opdeling af grundene (tofamiliehuse)
  • at styrke det grønne vejbillede

Derfor

  • kan der kun indrettes beboelsesbygning med bolig til én familie på hver ejendom

og

  • der fastlægges byggelinjer på 5 meter fra skel mod vej for at sikre det grønne vejbillede (hidtil 2,5 meter)

og

  • der er en maksimal bebyggelsesprocent på 30 (hidtil bebyggelsesgrad på 30 procent)

Publiceret 03 December 2019 18:00